Fryse­anlegg

Miljø­vennlige og energi­ef­fektive industrielle fryse­sys­temer som kan knyttes til alle typer fryse­ap­pli­ka­sjoner, som plate­frysere, tunnel­frysere, IQF-frysere og fryselagere.

SuperFreeze_Frossen-Bacalao
Våre fryse­anlegg er effektive og bevarer produkt­kva­li­teten. Ved bruk av naturlige kulde­medier og redusert energi­forbruk bidrar våre systemer også til bedre klima og økt lønnsomhet. 

FRIOPACK

Kompakt fryse­anlegg med ammoniakk som kuldemedie

FrioPack er et komplett pumpe­sir­kulert anlegg for kjøle- og fryse­ap­pli­ka­sjoner. Aggre­gater av høy kvalitet som leveres komplett med skrukom­pressor, veske­ut­skiller, veske­pumper, konden­sator, oljeut­skiller, oljekjøler, ventiler og automatikk.

FrioPack tilfører kjøle- og fryse­ap­pli­ka­sjoner høy fleksi­bi­litet, høy virkningsgrad og energi­ef­fek­ti­vitet, og lave vedlikeholdskostnader.

FrioPack er et svært kompakt fryse­anlegg som er enkelt å installere – enten det er om bord i en fiskebåt, eller på et landanlegg.

Egenskaper og fordeler

 • Kan knyttes til alle typer fryse­ap­pli­ka­sjoner, som plate­frysere, tunnel­frysere, IQF-frysere og kald-lagere
 • Frekvens­re­gulert skrukom­pressor med trinnløs regulering
 • Sjøvannskjølt konden­sator og oljekjøler
 • Effektive oljeut­skillere bidrar til lavt oljeutkast
 • cCon kompres­sor­styring for helauto­matisk regulering og overvåking
 • Pumpe­sir­kulert system med varmgassavriming
 • Mulighet for å inkludere flere kompres­sorer i systemet
 • Bruker­vennlig med lave vedlikeholdskostnader

SUPER­FREEZE

25 % mer effektiv innfrysing bevarer fiskens opprin­nelige kvalitet, og forlenger holdbar­heten ved lagring under lave temperaturer.

Super­Freeze fryse­anlegg med CO2 som kulde­medium fra PTG sørger for effektiv innfrysing av fisk og andre nærings­midler om bord i fiske­fartøy eller på land. Super­Freeze er også egnet for større fryse­lager og andre fryseformål.

Kvali­tets­for­bed­ringer
Våre kunder erfarer betydelige kvali­tets­for­bed­ringer ved at en oppnår lavere frysetem­pe­ra­turer i fryse­an­legget (-50ºC), og dermed raskere innfrysing.

Redusert innfry­singstid og økt innfry­sings­ka­pa­sitet
Super­Freeze reduserer innfrys­nings­tiden med 25 prosent, og øker innfrys­nings­ka­pa­si­teten tilsva­rende. Med Super­Freeze er fryse­ka­pa­sitet fjernet som flaskehals. I tillegg går det vesentlig raskere med avriming av fisken når den skal ut av plate­fry­serne, og at dette er med på å heve kvali­teten på produktet ytterligere.

Energi­op­timalt
Innfrysing er en flaskehals ved ombord­frysing. Raskere innfrysing innebærer høyere effek­ti­vitet og kortere driftstid som medfører bespa­relse i form av reduserte drivstoffkostnader.

CO2 kulde­medium
Systemet er basert på CO2 som kulde­medium, og er designet for drift ved tempe­ra­turer ned mot ‑50 °C, med ytelser fra 50 – 300kW. CO2 kulde­medium har blitt et stadig mer populært valg for bruk i industrielle og marine kulde­anlegg. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kulde­medium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsen­tra­sjoner. Varme­gjen­vinning fra CO2 anlegg er meget gunstig.

Allsidig anven­delse
Super­Freeze er et pumpe­sir­kulert anlegg og kan kobles til plate­frysere, fryse­tun­neler, IQF-frysere og fryse­lager. Leveres med et svært effektivt varmgass avrimings­system. Anleggene leveres som kompakte aggregat, men kan også leveres splittet i to- eller flere enheter. Sjøvannskjølt eller luftkjølt med utendørs gasskjøler. Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strømforsyninger.

Super­Freeze leveres komplett ferdig med kontroll­system, kompressor, kjølere, ventiler, filter, automatikk og ferdig internt kablet. Enkel betjening via touch­display, og med mulighet for fjern­styring med internett-tilkobling.

FRIOCOMP

Kompres­so­rag­gre­gater for marine og industrielle kjøle og fryseapplikasjoner

FrioComp er et skrukom­pres­so­rag­gregat for kjøle- og fryse­ap­pli­ka­sjoner. Aggre­gater av høy kvalitet som leveres komplett med skrukom­pressor, oljeut­skiller, oljekjøler, ventiler og automatikk.

FrioComp tilfører kjøle- og fryse­ap­pli­ka­sjoner høy fleksi­bi­litet, høy virkningsgrad og energi­ef­fek­ti­vitet, og lave vedlikeholdskostnader.

Kompres­so­rag­gre­gatet leveres komplett, og er enkelt å installere – enten det er om bord i en fiskebåt, eller på et landanlegg.

Egenskaper og fordeler

 • Monoskrue med lange serviceintervaller
 • Effektive oljeut­skillere bidrar til lavt oljeutkast
 • Frekvens­re­gulert skrukom­pressor med trinnløs regulering for lave driftskostnader
 • cCon kompres­sor­styring for helauto­matisk regulering og overvåking
 • Mulighet for samkjøring av flere kompres­sorer i systemet
 • Bruker­vennlig med lave vedlikeholdskostnader

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Alle energiressurser skal utnyttes

Alle energi­res­surser skal utnyttes

Arctic Filet sitt innfry­sings­anlegg i Torsken på Senja åpnet i 2016 etter at selskapet hadde bygd…
Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Familie­be­driften J.M. Langaas har tatt i bruk Super­Freeze plate­frysere og innfrys­nings­tunnell for å fryse ned hvitfisk.…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.