Fryse­anlegg

25 % mer effektiv innfrysing bevarer fiskens opprin­nelige kvalitet fra den hales om bord i båten, til den ligger på fatet til forbrukeren.

SuperFreeze_Frossen-Bacalao

SUPER­FREEZE

Super­Freeze fryse­anlegg med CO2 som kulde­medium fra PTG sørger for effektiv innfrysing av fisk og andre nærings­midler om bord i fiske­fartøy eller på land. Super­Freeze er også egnet for større fryse­lager og andre fryseformål.

Kvali­tets­for­bed­ringer
Våre kunder erfarer betydelige kvali­tets­for­bed­ringer ved at en oppnår lavere frysetem­pe­ra­turer i fryse­an­legget (-50ºC), og dermed raskere innfrysing.

Redusert innfry­singstid og økt innfry­sings­ka­pa­sitet
Super­Freeze reduserer innfrys­nings­tiden med 25 prosent, og øker innfrys­nings­ka­pa­si­teten tilsva­rende. Med Super­Freeze er fryse­ka­pa­sitet fjernet som flaskehals. I tillegg går det vesentlig raskere med avriming av fisken når den skal ut av plate­fry­serne, og at dette er med på å heve kvali­teten på produktet ytterligere.

Energi­op­timalt
Innfrysing er en flaskehals ved ombord­frysing. Raskere innfrysing innebærer høyere effek­ti­vitet og kortere driftstid som medfører bespa­relse i form av reduserte drivstoffkostnader.

CO2 kulde­medium
Systemet er basert på CO2 som kulde­medium, og er designet for drift ved tempe­ra­turer ned mot ‑50 °C, med ytelser fra 50 – 300kW. CO2 kulde­medium har blitt et stadig mer populært valg for bruk i industrielle og marine kulde­anlegg. Dette fordi det i tillegg til å være et naturlig kulde­medium ikke er giftig, og ikke på annen måte farlig ved moderate konsen­tra­sjoner. Varme­gjen­vinning fra CO2 anlegg er meget gunstig.

Allsidig anven­delse
Super­Freeze er et pumpe­sir­kulert anlegg og kan kobles til plate­frysere, fryse­tun­neler, IQF-frysere og fryse­lager. Leveres med et svært effektivt varmgass avrimings­system. Anleggene leveres som kompakte aggregat, men kan også leveres splittet i to- eller flere enheter. Sjøvannskjølt eller luftkjølt med utendørs gasskjøler. Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strømforsyninger.

Super­Freeze leveres komplett ferdig med kontroll­system, kompressor, kjølere, ventiler, filter, automatikk og ferdig internt kablet. Enkel betjening via touch­display, og med mulighet for fjern­styring med internett-tilkobling.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Alle energiressurser skal utnyttes

Alle energi­res­surser skal utnyttes

Arctic Filet sitt innfry­sings­anlegg i Torsken på Senja åpnet i 2016 etter at selskapet hadde bygd ut filet­fab­rikken og investert i nytt produksjonsutstyr…
Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Familie­be­driften J.M. Langaas har tatt i bruk Super­Freeze plate­frysere og innfrys­nings­tunnell for å fryse ned hvitfisk.…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.