Markeder

Vi bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet for våre kunder innen markedene marine, industri, kommer­siell og klima.

Kjøling, ising, frysing, tining og oppvarming til sjømat­in­du­strien, skip, super­mar­keder og andre industrielle formål.

MARINE

Nedkjølt og frosset når smak og nærings­stoffer er på topp

Vi vet at verdien av slutt­pro­duktet øker når fisken blir nedkjølt og frosset mens den er på sitt ferskeste, og mens nærings­stoffene er på topp. Våre løsninger sikrer også forbedret drifts­økonomi gjennom redusert drivstofforbruk og færre drifts­timer. Sammen med våre kunder finner vi den perfekte tempe­ra­turen, og løsninger som er kostnads­ef­fektive og miljøvennlige.

Våre marine­kunder
Hvitfisk­fartøy, pelagiske fartøy, brønn­båter, og leveran­dører av fabrikker og prosesseringsanlegg.

Produkter og tjenester
RSW-systemer → Varme­pumper → Is-systemer → Fryse­anleggKontroll­system → Tining

Tjenester → Support 

Salgs­kon­takter
Marine og industri →  Service marine og industri → 

INDUSTRI

Effektiv foredling og høy kvalitet

Vår kunnskap om effektiv produksjon og høy kvalitet gir kundene den perfekte tempe­ra­turen og det beste resul­tatet. Ved å se helheten i tett samarbeid med kundene bidrar vi til høyere verdi på sluttproduktene.

Våre industri­kunder
Oppdrett, proses­sering av hvitfisk og pelagisk (filetering, pakking, frys), slakterier, bakerier, turmat, studier og forskning, kraft­in­dustri, bryggerier, og leveran­dører av fabrikker og prosesseringsanlegg.

Produkter og tjenester
RSW-systemer → Varme­pumper → Is-systemer → Fryse­anleggKontroll­system → Tining

Tjenester → Support 

Salgs­kon­takter
Marine og industri →  Service marine og industri → 

KOMMER­SIELL

Bevarer den opprin­nelige kvali­teten hele veien hjem

Våre kulde- og varme­pumpe-løsninger bidrar til å holde matvarene ferske og friske på en kostnads­ef­fektiv og miljø­vennlig måte. I samarbeid med våre kunder utvikler vi fremtids­rettede løsninger som passer både for store og små i dagligvarebransjen.

Våre daglig­vare­kunder
Enkelt­bu­tikker, kjeder og entreprenører

Salgs­kon­takter
Kommer­siell og klima 

KLIMA

Reduserte energi­kost­nader – bedre klima innendørs og globalt

I fellesskap med kundene utvikler vi miljø­vennlige klima- og varme­løs­ninger som bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet. PTG ivaretar miljøet og kundens verdier på en trygg måte, og yter den beste service og oppfølging fra første samtale og gjennom systemets levetid.

PTG er hoved­le­ve­randør for Trane i Nord-Norge.

Våre klima­kunder
Entre­pre­nører, rør/vvs-entre­pre­nører, eiendoms­ut­viklere, datarom, offentlige- og private bygg, sykehus, borettslag.

Salgs­kon­takter
Kommer­siell og klima 

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.