PERSOVER­N­ER­KLÆRING

Denne person­ver­n­er­klæ­ringen gjelder for brukere av nettsiden til PTG, samt for kunder og leveran­dører til PTG.

PTG er ansvarlig for behand­lingen av person­opp­lys­ninger som samles inn fra denne nettsiden.

Infor­masjon som lagres av PTG
PTG samler inn infor­masjon fra leveran­dører og kunder, som for eksempel:

  • Firmanavn
  • Firma­adresse
  • Kontakt­person (inkludert navn, telefon og epost-adresse)
 

Opplys­ningene samles inn via avtaler eller e‑poster fra avsender, i tillegg til kunde­un­der­sø­kelser fra eksis­te­rende kunde­masse. Det er frivillig å oppgi infor­masjon i disse tilfellene, men manglende opplys­ninger kan medføre at PTG ikke kan gi tilgang til produkt eller tjeneste som ønskelig.

PTG samler ikke inn person­opp­lys­ninger som fødsels- og person­nummer fra nettsidens besøkende.

Formål med innhenting av infor­masjon
Formålet med infor­ma­sjonen som hentes inn er å kunne tilby produkter, tjenester, infor­masjon samt å forbedre eksis­te­rende produkter og tjenester.

Hvordan infor­masjon lagres
Infor­masjon lagres i våre kunde- og leverandørsystemer.

Hvordan få slettet infor­masjon
Infor­masjon slettes på oppfordring ved å kontakte PTG direkte. Sletting betinger at kravet ikke er i strid med annen lovgivning som for eksempel arkiv­loven eller regnskapsloven.

Utlevering av infor­masjon til tredjepart
Person­opp­lys­ningene deles ikke med utenfor­stående tredje­parter. PTG kan bruke under­le­ve­ran­dører til å levere datapro­grammer for håndtering av innsamlet infor­masjon. Under­le­ve­ran­dører kan også i visse tilfeller behandle person­opp­lys­ninger på vegne av PTG.

Infor­masjon gjennom webanalyse og infor­ma­sjons­kapsler
PTG bruker analyse­verk­tøyet Google Analytics for analyse av bruker­adferd på denne nettsiden.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekst­filer som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som regist­rerer brukernes IP-adresse, og som gir infor­masjon om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

En IP-adresse er definert som en person­opp­lysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkelt­person. PTG bruker Google Analytics sin sporingskode som anony­mi­serer IP-adressen før infor­ma­sjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identi­fisere den enkelte brukeren.

Infor­masjon via sosiale media og Facebook
Det er mulig å kommentere på artikler eller sette opp vurde­ringer av PTG på selskapets Facebook-side. Her vil navn og profil fra avsen­deren fremkomme offentlig. Denne infor­ma­sjonen vil ikke bli lagret i våre systemer.

Rettig­heter
Som kunde eller leverandør har du rett til å kreve innsyn i hvilke person­opp­lys­ninger vi behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting, sletting og begrens­ninger i behand­lingen av person­opp­lys­ninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvis behand­lingen av person­opp­lys­ninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Dersom du mener at PTG ikke har overholdt dine rettig­heter i henhold til gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsyns­myn­dig­heten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatil­synet, kontakt­in­for­masjon er tilgjen­gelig på www.datatilsynet.no.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.