Nyheter

PTG skal levere kjøle- og fryse­løs­ninger til Bluewild´s ECOFIVE

Tar vare på den gode kvaliteten
ecofive-1920

PTG har inngått kontrakt med det norske verftet Westcon om leveranser av kjøle- og fryse­løs­ninger til en ny fabrikk­tråler som verftet skal bygge for det Ålesunds­ba­serte fiskeri­sel­skapet Bluewild. Skipet er designet av Ulstein Design & Solutions.

En rekke nordiske teknologi- og utstyrs­le­ve­ran­dører er engasjert for å gjøre den nyska­pende tråleren til virke­lighet. Skipet får navn etter konseptet ECOFIVE – eco-friendly fishing vessel.

– Våre løsninger skal bidra til bedre kvalitet og redusert svinn gjennom hele kjøle­kjeden. Ved bruk av naturlige kulde­medier og redusert energi­forbruk bidrar våre systemer også til bedre klima og økt lønnsomhet, sier Roy Arild Fjellstad, salgssjef for marine og industri i PTG.

Roy Arild Fjellstad, salgssjef for marine og industri i PTG.

Kjøle- og fryse­løs­ninger
Rederiet har satset sterkt på god fiske­velferd, og høy kvali­tets­standard på råstoffet. Sentralt i verdi­kjeden er kjøle- og fryse­løs­ningene om bord.

PTG samar­beider med flere av de andre leveran­dørene, og skal blant annet sørge for perfekte tempe­ra­turer med minst mulig energi­forbruk til RSW-anlegget, plate­fry­serne, IQF-fryserne (Indivi­dually Quick Frozen) og fryse­la­geret om bord. Fryse­ka­pa­sieten er på 65 tonn per døgn fordelt på 25 tonn på IQF-fryserne, og 40 tonn på platefryserne.

SeaCo2ol RSW
– Vi sørger for å ta vare på den gode kvali­teten på fisken ved å starte kjøle­pro­sessen så snart fisken er bløgget. SeaCo2ol RSW-anlegget kjøler sjøvannet i kjøle­rørene, og leverer også nedkjølt sjøvann til fabrikken for å unngå at fisken varmes opp igjennom prosessen.

Fisken føres levende fra trålen gjennom et rørsystem under vannlinjen til vannfylte mottaks­tanker. Der resti­tueres fisken, og holdes levende før den elekt­robe­døves og bløgges. Deretter blir fisken ført videre gjennom kjølerør som gir lavere tempe­ratur på fisken, og bidrar dermed til raskere innfrysing.

Super­Freeze
Fisken holdes nedkjølt gjennom hele prosessen, og fryses hurtig ned til minus 35 grader med Super­Freeze innfry­sings­an­legget etter at den er ferdig prosessert i fabrikken om bord. IQF-frysere sørger for at én og én filet blir raskt frosset ned. Restrå­stoffet skal også bevares på en best mulig måte, og fryses inn i plate­frysere med automatisk bunntømming.

– Med hurtig innfrysning, og fryse­lager med kalde tempe­ra­turer vil Bluewild kunne bevare den ferske og gode kvali­teten på fisken fra den hales om bord til den ligger på fatet til forbru­keren, sier Fjellstad.

Når fisken fryses ned raskt dannes det mindre iskrys­taller enn når den fryser sakte. Større iskrys­taller skader celler og vevsfibre. Derfor reduserer rask innfrysing og lav frysetem­pe­ratur celle­s­prengning i fryse­pro­sessen og ved opptining.

Naturlige kulde­medier
Både SeaCool RSW-anlegg og Super­Freeze fryse­an­legget benytter det naturlige kulde­mediet CO2.

– CO2 er et naturlig, robust, veltestet og miljø­vennlig kulde­medium både i industri­anlegg på land og om bord i fiske­båter, sier Fjellstad.

Energi­øko­nomisk
– Når det gjelder energi­op­ti­ma­li­sering så kan vi med det nye systemet til enhver tid tilpasse fryse­ka­pa­si­teten til kjøle­be­hovet. Varme­gjen­vinning fra CO2-anlegg er også meget gunstig. Dermed er våre systemer med på å redusere det totale energi- og drivstoffor­bruket om bord.

– Tekno­logien er miljø­vennlig, den er energi­ef­fek­ti­vi­se­rende, og ikke minst bidrar den til betydelige kvali­tets­for­bed­ringer på fangsten, avslutter Roy Arild Fjellstad, salgssjef for marine og industri i PTG.

Fra Bluewild (fra venstre) Helge Kittilsen/CCO, Tore Roaldsnes/CEO og Frank Rune Myklebust/COO.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.