Tjenester

Norges største kompe­tanse­miljø innen håndtering av temperatur.

PLANLEGGING OG RÅDGIVNING

God planlegging er viktig for å oppnå de beste resultatene. 

Vi bistår våre kunder med kompe­tanse på et tidlig stadium i prosjektet.

Vår omfat­tende erfaring kombinert med satsningen på forskning og utvikling gjør at vi kan tilby solid rådgivning innen energi­be­handling og utviklingsprosjekter.

Alle våre kunder er alltid velkommen for en uforplik­tende rådgiving fra våre fagfolk og ingeniører.

PROSJEK­TERING OG LEVERING

Vi har bred og lang erfaring innen prosjek­tering og levering av kulde­anlegg og tilhø­rende systemer. 

Vårt kvali­tets­system er ISO serti­fisert (ISO 9001:2008), og vi har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Serti­fi­se­ringene gir oss mulighet til å prosjektere og levere alle typer anlegg til våre kunder – uansett størrelse og omfang. Dette omfatter alt fra design og prosjek­tering til konstruksjon og installasjon.

Vår erfaring og kompe­tanse innen kulde­teknikk og relaterte fagom­råder gjør oss i stand til å utvikle systemer tilpasset den enkelte kundes indivi­duelle behov og krav.

TOTAL­LE­VE­RANSER

Som total­le­ve­randør tar vi ansvaret for hele byggeprosessen.

Våre rutinerte prosjekt­ledere tar også gjerne ansvaret for under- og sideen­tre­priser i ditt prosjekt.

Vi tilbyr våre kunder komplette tekniske entre­priser som også inneholder VVS og elektro. Disse prosjektene gjennom­fører vi med våre samarbeidspartnere.

SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALER

Med vedli­ke­holds­kon­trakt får du som kunde ett kontakt­punkt, og alt service­arbeid samles i én avtale. 

Dette gir forut­sig­barhet når det gjelder kostnader og drift. Som kontrakt­kunde hos oss får du tilgang til 24-timers vaktordning.

Vi har over 250 kontrakter og er gjennom disse en viktig aktør i markedet når det gjelder faste vedli­ke­holds­oppdrag. Som avtale­partner tar vi ansvaret for vedli­kehold av dine kjøle/fryseanlegg gjennom hele avtaleperioden.

For våre kontrakt­kunder påtar vi oss ansvar i forhold til F‑gass direk­tivet, og påser at myndig­he­tenes krav om dokumen­tasjon ivaretas.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.