Nyheter

Energi­anlegg med effekt­faktor 30 til Salmon Evolution

PTG har inngått storkontrakt med Artec Aqua
Salmon-Evolution-(c)-Moldskred-og-ArtecAqua_Fullt-utbygd-anlegg

PTG Frionordica i Malme­fjorden har inngått en avtale med Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua om å levere et energi­anlegg med seks store varme­pumper. For hver kW strøm­forbruk skal energi­an­legget levere 30 kW varme. Lavt energi­forbruk bidrar til lavere drifts­kost­nader og redusert karbon­av­trykk for slutt­kunden Salmon Evolution.

Energi­an­legget er en del av første bygge­trinn i Salmon Evolution sitt landba­serte oppdretts­anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Uhyre effektive
De største varme­pumpene som skal leveres har en effekt på 6000 kW, og hver av disse vil ha en vekt på 20 tonn.

– Varme­pumpene er uhyre effektive sammen­lignet med andre varme­pumpe­tek­no­logier. For hver kW strøm­forbruk til kompressor og pumper får man 30 kW varme, sier Per Johansen som er salgssjef i PTG Frionordica.

COP står for Coeffi­cient Of Perfor­mance, eller effekt­faktor på norsk, og angir effek­ti­vi­teten til et kulde­anlegg eller en varme­pumpe. Varme­pumpene til Salmon Evolution har en COP på 13, men varme­pumpene er forsterket med avløps­veksler, og dermed oppnår energi­an­legget som helhet en effekt­faktor (COP) på hele 30.

Ringvirk­ninger
En rekke bedrifter fra regionen er med som leveran­dører, og Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua er totalentreprenør.

– Vi er et kompe­tanse­selskap som tar oss av alle grense­snittene ut mot de ulike leveran­dørene i et bygge­pro­sjekt, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjekt­leder i Artec Aqua.

Han regner med at første bygge­trinn for Salmon Evolution tilsvarer om lag 325 årsverk, eller sagt på en annen måte – hver eneste dag i løpet av bygge­pro­sjektet vil 163 personer være i sving på anlegget eller ute hos en leverandør.

– På bygge­plass forventer vi rundt 200 personer på det meste, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder bygge­pro­sjektet på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Alle leveransene fra PTG skal produ­seres ved fabrikken i Malme­fjorden som kun ligger to mil fra Indre Harøy der Salmon Evolution er i full gang med byggingen av ett av Europas største oppdretts­anlegg på land.

Stats­mi­nis­teren åpner fabrikken
Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malme­fjorden for over 20 millioner kroner. Nå er utvidelsen av lokalene fullført, og snart fylles de med store varme­pumper til Salmon Evolution.

Stats­mi­nister Erna Solberg står for den offisielle åpningen av den nye lokalene via nettet, og blir med videre for å følge med på en avtale­sig­nering mellom PTG Frionordica og Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua.

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979
Den delen av PTG som i dag holder til i Malme­fjorden nord for Molde har siden slutten av 70-tallet rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk. Det hele startet i 1979 med et oppdrag om å bygge en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg for smolt for Sæter Fiske­opp­drett i Sunndalen. Spranget er stort fra den første varme­pumpen på 60–70 kW effekt til Salmon Evolution sine varme­pumper som er på 5000 kW og 6000 kW.

RELATERTE NYHETER

Det startet med en varmepumpe til et settefiskanlegg i 1979

Det startet med en varme­pumpe til et sette­fisk­anlegg i 1979

Opprin­nelsen: Det startet med produksjon av RSW-anlegg og varme­pumper i et skur på Bolsønes Verft
Statsministeren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

Stats­mi­nis­teren åpnet utvidet fabrikk i Malmefjorden

PTG øker produk­sjons­ka­pa­si­teten i Norge
Laks på land skaper store lokale verdier

Laks på land skaper store lokale verdier

Ringvirk­ninger for regionale og norske leverandører

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.