Nyheter

Stats­mi­nis­teren åpner utvidet fabrikk i Malmefjorden

Statsministeren-skal-aapne-fabrikklokaler-PTG
Onsdag 10. februar kl. 10:30 til 11:00 skal stats­mi­nister Erna Solberg stå for den offisielle åpningen av PTG sine nye produk­sjons­lo­kaler i Malme­fjorden i Hustadvika kommune. Stats­mi­nis­teren deltar digitalt.
Åpningen skjer via nettet, men er også åpen for et begrenset antall medier som ønsker å delta fysisk.

Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malme­fjorden for over 20 millioner kroner. Nå er inves­te­ringen fullført, og i løpet av det nærmeste året vil selskapet toppe satsingen med ytter­ligere inves­te­ringer i hyper­mo­derne produksjonsutstyr.

Bærekraftig norsk produksjon
PTG i Malme­fjorden står for store deler av PTG-konsernets produksjon. Konsernsjef Terje Arnesen sier at inves­te­ringen i produk­sjons­lo­kaler og høytek­no­logisk utstyr vil øke PTG sin kapasitet og effek­ti­vitet betraktelig.

– Med produksjon i Norge og et lands­dek­kende service- og kompe­tanse­nettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet og leverings­pre­sisjon. Som Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø har vi et definert fokus på å bidra til redusert energi­forbruk og bedre klima, bedre matkva­litet og redusert svinn — lokalt og globalt, sier han.

Bli med oss!
Live stream her

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.