Proses­sering

Komplette varme- og kulde­løs­ninger for prosess­anlegg til nærings- og prosessindustri.

prosessering

Vi leverer komplette varme- og kulde­løs­ninger for prosess­anlegg til nærings­mid­del­in­dustri som bryggerier og meierier, og annen prosess­in­dustri. Systemene tilpasses hver enkelt kundes behov, fra de minste ytelser til store anlegg. 

Kvalitet
Våre miljø­vennlige og effektive løsninger sikrer slutt­pro­duktets kvalitet ved å sørge for hurtig og presis tempe­ra­tur­hånd­tering med alt i fra desin­fi­sering, koking, nedkjøling til innfrysing.

Effek­ti­vitet
Prosess­in­du­strien er avhengig av stabil og effektiv produksjon, enten det kreves høye tempe­ra­turer, hurtig kjøling, eller stabilt lave tempe­ra­turer. Med vår kompe­tanse og servicegrad ivaretar vi våre kunders verdier på en trygg måte.

Varme­gjen­vinning
Vi er opptatt av effektiv oppvarming, kjøling, frysing med lavest mulig energi­forbruk. Varme­gjen­vinning er derfor en naturlig del av våre leveranser.

Naturlige kulde­medier
Vi leverer kulde­anlegg med alle typer kulde­medier, men generelt anbefaler vi naturlige kulde­medier med liten GWP (Global Warming Potential).

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
En kald en

En kald en

For det tradi­sjonsrike ølbryg­geriet Mack har vi installert transkri­tiske isvann­kjølere med CO2 som kjølemedium,…
Gode pølser

Gode pølser

H. Mydland er en kjøtt­be­drift i Tromsø med røtter tilbake til 1920. Tradi­sjoner, kompe­tanse og kvalitet har alltid vært kjerne­verdier for virksomheten,…
Tørker tørrfisk hele året

Tørker tørrfisk hele året

Med sitt nye tørkeri er Nergård Seafood i stand til å møte den inter­na­sjonale etter­spør­selen etter tørrfisk av torsk, sei, hyse og brosme…
Alle energiressurser skal utnyttes

Alle energi­res­surser skal utnyttes

Arctic Filet sitt innfry­sings­anlegg i Torsken på Senja åpnet i 2016 etter at selskapet hadde bygd ut filet­fab­rikken og investert i nytt produksjonsutstyr…
Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Familie­be­driften J.M. Langaas har tatt i bruk Super­Freeze plate­frysere og innfrys­nings­tunnell for å fryse ned hvitfisk.…
Isbilen

Isbilen

Isbjørn Is i Bergen produ­serer tolv tonn iskrem i døgnet som de blant annet markeds­fører og selger gjennom de populære…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.