Energi­sen­traler

Vi utvikler energi­sen­traler for større bygg og industri der våre kunder utnytter overskudds­varme og energi til eget forbruk, og for mulig videresalg i markedet.

energisentraler

Våre energi­sen­traler sørger for gjenbruk av overskudds­varme i og utenfor kundens anlegg, gjerne med varme­opptak fra energi­brønner og/eller sjøvann, for leveranse av varme, kjøling og varmevann (tappe­vanns­system) til bygg og industrianlegg.

Med vedli­ke­holds­kon­trakt får du som kunde ett kontakt­punkt, og alt service­arbeid samles i én avtale med tilgang til 24-timers vaktordning. Om det er ønskelig støtter vi våre kunder i drift av energi­sen­tralen, og kan legge til rette for videresalg av energi- og overskuddsvarme.

Komplette entre­priser
PTG er en solid rådgiver innen energi­be­handling og utvik­lings­pro­sjekter. Vi bistår våre kunder med kompe­tanse på et tidlig stadium i prosjektet, og tar om ønskelig ansvaret for under- og sideen­tre­priser i prosjektet.

Vi tilbyr våre kunder komplette tekniske entre­priser som system­design, leveranse av kulde- og varme­pumpe­anlegg, rørar­beider, elektro, styring og automasjon, og integrasjon mot omkring­lig­gende infrastruktur.

Miljø­vennlige klima­løs­ninger
PTG er en ledende leverandør av kulde­anlegg og varme­pumper med naturlige kulde­medier. Kombinert med solid kunnskap og erfaring fra energi­forbruk og varme­gjen­vinning reduseres våre kunders påvirkning på miljøet, de unngår unødvendige høye energi­ut­gifter, og de kan utnytte overskudds­energi kommersielt.

Råd om støtte­ord­ninger
Ved å velge nyska­pende energi- og klima­løs­ninger åpnes mulig­heter for offentlige miljø­støtte-ordninger, blant annet fra Enova. Vi kan gi gode råd om støtte­ord­ninger for energi‑, effekt- og klima­tiltak som tar byggsek­toren videre mot lavutslippssamfunnet.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Halverte energiforbruket i borettslaget

Halverte energi­for­bruket i borettslaget

I 2010 utviklet PTG Norges første og største instal­lasjon av tappe­vanns­opp­varming (varmtvann) med CO2 varme­pumper til Tveita Borettslag i Oslo.…
Sonja Henie ishall i Oslo

Sonja Henie ishall i Oslo

Oslo kommune bygger ny isbane for kunstløp og ishockey ved Frogner­parken i Oslo. Den nye hallen som har fått navnet Sonja Henie ishall…
Energisentral til Otium bo- og velferdssenter i Tromsø

Energi­sentral til Otium bo- og velferds­senter i Tromsø

For Otium bo- og velferds­senter har vi i samarbeid med Bravida levert energi­sentral med varme­pumper som sørger for varmeopptak…
Energisentral til havneterminalen i Tromsø

Energi­sentral til havne­ter­mi­nalen i Tromsø

Havne­ter­mi­nalen på Prost­neset er et knute­punkt i Tromsø sentrum. Her er det ankomst og avreise for hurtig­båter, hurtig­ruter, cruiseskip, langdis­tanse­busser og flybusser.…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.