Nyheter

Halverte energi­for­bruket i borettslaget

Foto: Torstein Frogner

I 2010 utviklet PTG Norges første og største instal­lasjon av tappe­vanns­opp­varming (varmtvann) med CO2 varme­pumper til Tveita Borettslag i Oslo. Boretts­laget er det tredje største i landet med 8019 leilig­heter, og dette var ett av flere energi­tiltak som til sammen mer enn halverte energi­for­bruket i borettslaget.

Tidligere benyttet boretts­laget fossilt brenn­stoff – tungolje, med et forbruk på ca. 12 million kWh i året.

Etter instal­la­sjonen fra PTG reduserte boretts­laget forbruket med 1 million kWh i året, noe som er relativt betydelig med tanke på at dette er kun til produksjon av tappevann. Utgiftene til oppvarming av tappevann ble redusert med hele 1 million kroner.

Når alle ENØK-tiltakene var gjennomført sparte Tveita Borettslag om lag 8 millioner kilowattimer og åtte millioner kroner — hvert år. Totalt har boretts­laget investert mer enn 45 millioner kroner i enøk-tiltak, og hele inves­te­ringen ble tilbake­betalt i løpet av i overkant av fem år.

Prosjektet fikk tildelt varme­pumpe­prisen i 2013 for innovativ bruk av ny varme­pumpe teknologi.

Foto: Torstein Frogner

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.