Nyheter

Stats­mi­nister Erna Solberg fikk høre om verdien av perfekt temperatur.

I dag var statsminister Erna Solberg på besøk hos PTG i Tromsø (tidligere Kuldeteknisk). Der fikk hun høre gründer og teknisk sjef Frode Berg fortelle at den norske kjølebransjen har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft, blant annet for å sikre veksten i sjømatindustrien i Norge.
IMG_6644

Fra venstre, Trude Bøe (Tromsø Nærings­for­ening), Frode Berg (PTG), Hans Petter Kvaal (Høyre Tromsø) og Erna Solberg.

– Vi står klare med lærlingekontraktene

I dag var stats­mi­nister Erna Solberg på besøk hos PTG i Tromsø (tidligere Kulde­teknisk). Der fikk hun høre gründer og teknisk sjef Frode Berg fortelle at den norske kjøle­bransjen har et stort behov for kvali­fisert arbeids­kraft, blant annet for å sikre veksten i sjømat­in­du­strien i Norge.

- Alt i samfunnet stopper opp uten kjøling. Vi har en voldsom økning på anlegg til fiskeri- og havbruks­næ­ringen, og vi er nødt til å bygge opp kompe­tansen og rekruttere folk som kan betjene bransjen, sier Frode Berg. Han mener det er behov for å styrke utdan­ningen til norsk kjøle­bransje, både på videre­gående- og høyere nivå.

Søker­rekord på kulde­linjen
I 2017 ble linjen for kulde- og varme­pumpe­mon­tør­faget ved Tromsø Skolested Rambergan (tidligere Tromsø Maritime skole) lagt ned på grunn av lave søkertall. I 2018 tok kulde- og kjøle­bransjen i Tromsø et skikkelig krafttak for å informere ungdommene om mulig­hetene innen bransjen, og på under ett år snudde situa­sjonen seg på hodet med søker­rekord på linjen.

Fantasisk samarbeid
Frode Berg orien­terte stats­mi­nis­teren om at det er et stort behov i nærings­livet for å opprett­holde et tilbud for videre­gående opplæring i kulde- og varme­pumpe­teknikk i Troms og Finnmark, og at bedriftene står klare med lærling­kon­traktene når elevene går ut av skolen.
– Det store antall søkere i fjor var et resultat av et fantastisk samarbeid mellom bedriftene i bransjen, med Tromsø Skolested Rambergan, fylkes­råden for utdanning i Troms, de videre­gående skolene i distriktet, og ikke minst alle ungdommene som har vært åpne og nysgjerrige på det vi driver med, sier Berg.

Bærekraftige løsninger til sjømat­mar­kedet
- Verdens­be­folk­ningen øker, og behovet for sunne proteiner driver et stadig mer brennhett sjømat­marked. Det fører med seg et økende behov for effektive kjøle- og fryse­løs­ninger både på land og til havs. Energi er også en betydelig råvare, og vår samlede ekspertise på energi­ef­fek­ti­vi­sering kan bidra til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, avslutter Frode Berg, teknisk sjef i PTG.

Fra venstre, Hans Petter Kvaal (Høyre Tromsø), Frode Berg (PTG) og Erna Solberg.

Fra venstre, Erna Solberg, Hans Petter Kvaal (Høyre Tromsø), Ragnhild Berg Nilsen (Høyre Tromsø), Liv Mona Arntzen (PTG) Frode Berg (PTG), Erlend Svardal Bøe (Høyre Tromsø) og en av journa­listene som var på besøk.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.