Nyheter

PTG kjøper Multi­kulde i Bodø

PTG har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Multi Kulde AS i Bodø. Multi Kulde er også medeier i Multi Kulde i Ålesund og Molde. Oppkjøpet er en del av PTG sine vekstambisjoner innen dagligvarebransjen i Norge, og vil i tillegg styrke gruppens servicenettverk overfor sjømatindustrien langs norskekysten.
Terje-Arnesen-PTG1

PTG består i dag av Kulde­teknisk, FrioNordica og Kjøle­service Helgeland, og er med det godt etablert i Nord-Norge, Vestlandet, Aust-Agder og i Chile.

– Vår merverdi for kundene ligger i den samlede kompe­tansen. Multi Kulde er kjent for å være effektive og dyktige, og vil med det styrke vår kjerne samtidig som de vil øke vår dekningsgrad nasjonalt. Dette vil gavne våre kunder over hele landet, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

 Produkt­ut­vikling og høy service­dekning
– Vi skal doble omset­ningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt inves­tering i forskning og produkt­ut­vikling. Vi skal også komme tettere på eksis­te­rende og nye kunder geografisk, faglig og med høy service­dekning langs norske­kysten og inter­na­sjonalt, forteller han.

– Vi er svært tilfreds med å få Multi Kulde med i PTG. De utfyller gruppen både i forhold til kompe­tanse og geografisk tilstede­væ­relse, og under­støtter vår inves­te­ringsplan for PTG, sier Anders Høifødt, partner i Nord Kapital­for­valtning. Nord Kapital­for­valtning er hoved­ak­sjonær i PTG gjennom Perfect Tempe­rature Group.

 Sjømat inter­na­sjonalt – daglig­varer nasjonalt
– Vi satser på daglig­vare­mar­kedet nasjonalt, og sjømat­mar­kedet i Norge og inter­na­sjonalt. Med satsingen i Bodø, og med medei­erskap i Multi Kulde i Ålesund og Molde, ser vi for oss ytter­ligere vekst innen våre markeds­om­råder marine og industri, og kommer­siell og klima, sier Terje Arnesen.

Kulde­teknisk og Kjøle­service Helgeland har en svært god dekning innen daglig­vare­bransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket tekno­logien for anven­delse på fisk nasjonalt og inter­na­sjonalt med produksjon i Norge.

Multi Kulde sine kjerne­om­råder er butikk-kjøling, kommer­siell kjøling, industri­kjøling og klima-løsninger. I tillegg til prosjekt­kom­pe­tanse er service en viktig del av Multi Kulde sine tjenester.

Kort responstid og høy kvalitet
– Vi er opptatt av å ha kort responstid og høy kvalitet på servicen, og har 24/7 vaktordning. Vi vet at kundene våre er fornøyde med at det er lett å få tak i oss, og at vi rykker raskt ut. Våre serti­fi­serte fagfolk tar seg av både montering, service og oppfølging, sier daglig leder og hoved­ak­sjonær Mikael Andersen i Multi Kulde.

Multi Kulde
Multi Kulde i Bodø ble etablert i 1998, og har lang erfaring og kompe­tanse innen prosjek­tering, prosjekt­le­delse, prosjekt­gjen­nom­føring, montasje- og bygging av komplekse kjøleanlegg.

Multi Kulde AS har eierin­ter­esser i Multi Kulde Vest i Ålesund (40 %), som igjen eier 100 % av Multi Kulde Nordvest (Molde). Multi Kulde har også eierin­ter­esser i Multi Kulde Midt-Norge AS i Trondheim, men selskapet i Trondheim er utelatt fra trans­ak­sjonen med PTG.

PTG kjøper Multi Kulde i Bodø. Fra venstre: Mikael Andersen, daglig leder Multi Kulde AS, og Martin Schjølberg, daglig leder Kulde­teknisk AS, og ansvar for markeds­om­rådet kommer­siell og klima i PTG.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.