Nyheter

Skal ansette flere service­tek­nikere og lærlinger

PTG kjøper Rørvik Kulde
20220624_144953-edit-web
Fra venstre; Sturla Johansen, daglig leder i Rørvik Kulde, Amund Tausvik Johansen, tekniker og påtrop­pende daglig leder, og tekniker Frode Kjølstad.

Perfect Tempe­rature Group (PTG) har inngått avtale om kjøp av Rørvik Kulde i Rørvik i Nærøysund kommune. Nå satser de stort i både Rørvik og Namsos, og ønsker å doble antall ansatte så snart som mulig.

- Vi er opptatt av å bygge lokal kompe­tanse med utvik­lings­mu­lig­heter i et større konsern, så vi starter en rekrut­te­rings­kam­panje umiddelbart for områdene Rørvik og Namsos.

- Siden 2020 har vi i PTG ansatt over 100 nye medar­beidere, og vi ønsker også å rekruttere flere flinke folk til Rørvik Kulde i tiden som kommer. Blant annet søker vi etter tre-fire service­tek­nikere og gjerne et par høyt motiverte læringer, sier konsensjef Terje Arnesen i PTG.

Styrker tilstede­væ­relsen langs norske­kysten
Området rundt Nærøysund og Namsos i Trøndelag har en betydelig sjømat og oppdretts­virk­somhet, og repre­sen­terer et svært relevant marked for PTG med ytter­ligere vekst­mu­lig­heter gjennom lokal tilstedeværelse.

- Vi har hatt et tillits­fullt samar­beids­forhold over mange år, og geografisk sett er en etablering i Rørvik og Namsos en naturlig forlen­gelse av vår eksis­te­rende virksomhet langs norske­kysten, sier Terje Arnesen.

Det er en rekke oppdretts­ak­tører i området, og med plassering langs Namdals­kysten med seilings­leden nord-sør er Rørvik og Namsos også et godt utgangs­punkt for å yte service til både fiske­fartøy og brønnbåter.

Rekrut­terer til fremtids­rettet bransje
Arnesen sier at søkere gjerne kan ha bakgrunn fra andre fag enn det kjøle­tek­niske, da PTG har et godt opplegg for opplæring i konsernet. I tillegg kan han friste poten­sielle nye ansatte med en offensiv bærekrats­strategi og spennede karrie­re­mu­lig­heter i PTG.

- Vi blir stadig flere mennesker på jorden, og en større andel av det vi spiser vil komme fra havet. Vi er en del av en fremtids­rettet sjømat­bransje der vår rolle er å utvikle energi­ef­fektive og bærekraftige løsninger basert på naturlige kjøle­midler som bidrar til økt matvare­kva­litet, holdbarhet, og redusert svinn, avslutter Arnesen.

Erfaring
Rørvik Kulde har fire faste ansatte, og har mer enn 30 års erfaring som kjøle­en­tre­prenør med geografisk nedslagsfelt i Rørvik og omegn. Rørvik Kulde står for en bred produkt- og tjeneste­por­te­følje, og retter seg inn mot både kommer­siell og industriell kjøling.

Selskapet ble etablert av daglig leder Sturla Johansen. Nå vil han og kollegene ha med seg flere flinke folk på laget.

- Vi har oppar­beidet oss mange gode referanser opp gjennom årene. Det er mange grunner til at våre kunder har valgt oss som leverandør av kjøle­utstyr, men de viktigste er vår unike bransje­er­faring repre­sentert gjennom trofaste og profe­sjo­nelle ansatte med blikk for gode løsninger, sier Johansen.

I forbin­delse med oppkjøpet planlegger Sturla Johansen å trappe ned som daglig leder, og vil overlate roret til sin kollega Amund Tausvik Johansen.

Sammen med Rørvik Kulde har PTG blant annet levert et komplett energi­anlegg som sørger for bærekraftig kjøling og varme til den nye Lakse­fab­rikken til Sinka­berg­Hansen på Marøya. Et gjennom­gri­pende energi­fokus gir en meget høy andel gjenvunnet kraft. Resir­kulert effekt er beregnet til hele 2,98 GWh – altså nær tre millioner kilowatt timer (kWh) per år.

Her er Halle Løvmo, teknisk sjef ved Lakse­fab­rikken (til venstre), Amund Tausvik Johansen, tekniker og påtrop­pende daglig leder i Rørvik Kulde, og konsern­leder fabrikk Eskil Laukvik i Sinka­berg­Hansen utenfor Laksefabrikken.

Tett samarbeid
Rørvik Kulde har et tett samarbeid med både store og små leveran­dører på kjøle­tek­niske løsninger, deriblant PTG.

Sinka­berg­Hansen-konsernet er en av de større uavhengige oppdretts­ak­tørene i Norge med hoved­kontor, slakteri og fabrikk i Rørvik. Sinka­berg­Hansen er en viktig kunde for Rørvik Kulde.

Flere av de større prosjektene til Sinka­berg­Hansen er levert i samarbeid med PTG, blant annet et komplett energi­anlegg som sørger for bærekraftig kjøling og varme til den nye Lakse­fab­rikken på Marøya i Nærøysund. Her gjenvinnes det blant annet årlig energi tilsva­rende årsfor­bruket til et par hundre eneboliger.

- For Sinka­berg­Hansen var det naturlig å gå til vår lokale leverandør Rørvik Kulde, når vi skulle planlegge og prosjektere kjøle­utstyr til vår nye fabrikk Lakse­fab­rikken, sier Eskil Laukvik som er konsern­leder fabrikk i SinkabergHansen.

Grønnere havbruks­næring
Sinka­berg­Hansen er kjent for å satse på energi­ef­fektive løsninger for å bidra til en grønnere havbruksnæring.

- At vi gjennom Rørvik Kulde har blitt intro­dusert for PTG og deres kompe­tanse innenfor kjøle-og kulde­teknikk, har vært en styrke for prosjektet. Lakse­fab­rikken fremstår nå med gode løsninger, som kjøler vårt produkt og samtidig gir et fornuftig energibruk for alt som krever kjøling og varme. Vi tror det vil være en styrke for fremtiden at disse to firmaene nå slår seg sammen og forener sin kompe­tanse, avslutter Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.