Nyheter

PTG med stor leveranse til nytt lagerhotell

Glacio utvider med nytt lagerhotell for frys- og kjølevarer i Tønsberg
PTG-Corneliussen-og-Noekland

En del av teamet som sørger for å komplettere leveransen fra PTG til Glacio: til venstre, Martin Corne­li­ussen, prosjekt­leder, og til høyre, Espen Holm Nøkland, montasjeleder.

Perfect Tempe­rature Group (PTG) og Glacio har inngått avtale om leveranse av bærekraftige fryse- og kjøle­la­ger­løs­ninger til Glacio, en av Norges ledende tilbydere av fryse­lagring, innfrysing og tining. Avtalen innebærer leveranse av et stort to-trinns NH3-anlegg (ammoniakk), og utgjør en betydelig kontrakts­verdi for PTG.

- Vår ambisjon i Tønsberg er å bygge Norges største kommer­sielle fryse­lager med et fullauto­ma­tisert høylager. Her har valget av PTG som en langsiktig samar­beids­partner vært viktig, sier Espen S. Karlsen, admini­stre­rende direktør i Glacio.

- Vi var ute etter å finne en leverandør med en størrelse som gjorde oss komfor­table med tanke på langsik­tighet og stabi­litet. PTG er en solid leverandør som vil bistå oss med en kompe­tanse, erfaring og pålite­lighet – og ikke minst stille opp både i henhold til service­in­ter­valler og ved uforut­sette hendelser.

Glacio ble etablert i 2003, og har omfat­tende erfaring innen fryse­lagring og tempe­ra­tur­re­gulert transport. Konsernet har i dag fire lager­hotell for frys- og kjøle­varer, hvorav to i Østfold og to i Sverige.

Strategisk plassert ved E18
Karlsen forteller at de allerede har sikret seg betydelige kontrakter, inkludert en med Nortura Tønsberg, og har store forvent­ninger til å utvide tilbudet i Norge.

- Det nye lager­ho­tellet er strategisk plassert ved Åskollen i Tønsberg, rett ved E18, og i nærheten av andre store aktører innenfor nærings­mid­del­pro­duksjon. Belig­gen­heten er ideell for effektiv transport og nærhet til Oslo-regionen.

- Ikke minst ligger vi like ved siden av Nortura som er en av våre viktigste kunder. Med det nye fryse­la­geret tilfreds­stiller vi et omfat­tende og komplekst tempe­ra­tur­behov fra en av Norges største matpro­du­senter, sier Karlsen.

- Med matvarer som hele tiden må holde en perfekt tempe­ratur så tåler vi ingen drifts­stans. Med PTG har vi en høy grad av trygghet for at maski­neriet er dimen­sjonert riktig, og at det er valgt energi­ef­fektive løsninger, sier Glacios admini­stre­rende direktør Espen S. Karlsen.

Slik skal det nye lager­ho­tellet ved Åskollen i Tønsberg se ut når det er ferdig i april 2024.

Ubrutt tempe­ra­tur­kjede
Glacio vil tilby en rekke tjenester med en ubrutt tempe­ra­tur­kjede i det nye anlegget, inkludert innfrysning, fryse­lager, superkjøl, kjøle­lager, tining og pakking og klargjøring for transport. Lager­ho­tellet forventes å stå ferdig i april 2024.

- Ved å kombinere disse tjenestene, ønsker vi å være en attraktiv logis­tikk­partner for markedet på vestsiden av Oslofjorden, sier Espen S. Karlsen.

Glacios admini­stre­rende direktør uttrykker viktig­heten av å investere i løsninger som posisjo­nerer dem som ledende innenfor bærekraftig lagring og logistikk av næringsmidler.

- Med matvarer som hele tiden må holde en perfekt tempe­ratur så tåler vi ingen drifts­stans. Med PTG har vi en høy grad av trygghet for at maski­neriet er dimen­sjonert riktig, og at det er valgt energi­ef­fektive løsninger.

- Med PTGs tekniske ekspertise og vår omfat­tende erfaring innen fryse­lagring og effektiv logistikk, forventer vi at samar­beidet vil bidra til økt matsik­kerhet, høy kvalitet og redusert matsvinn, sier Karlsen.

Omfat­tende kontrakt for PTG
Roy Fjellstad, salgssjef i PTG, uttrykker sin begeistring for kontrakten og samar­beidet med Glacio.

- Dette er en omfat­tende kontrakt for oss, og involverer mange medar­beidere i både Tromsø og Malme­fjorden. En stor del av denne leveransen er egne produkter i form av FrioComp kompres­so­rag­gre­gater produsert i egen fabrikk i Malme­fjorden, i tillegg til flere under­le­ve­ran­dører i Norge, Spania og Tyskland. Vi ser også at vår avdeling i Grimstad og våre søster­sel­skaper på Østlandet vil kunne være raskt på plass ved behov.

- Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med da vi har fått innblikk i Glacio sin fantas­tiske kompe­tanse på logistikk og vareflyt, samt at vi har bidratt med vår kompen­tanse på design av kjøle- og frysanlegg. Sammen har vi kommet fram til en veldig god løsning, hvor gjenbruk av overskudds­varme også har vært i fokus, avslutter Roy Fjellstad i PTG.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.