Nyheter

PTG styrker satsingen på Vestlandet og på kulde­tje­nester til offshore

PTG og Winntech går sammen om miljøvennlig teknologi til offshore
WinnTech-03393-web
Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø Perfect Tempe­rature Group (PTG) har inngått avtale om å kjøpe hundre prosent av aksjene i Winntech AS på Stord. Begge selskaper har lang erfaring med leveranser av kulde­anlegg med bruk av det miljø­vennlige kjøle­mediet CO2.

Både ledelse og aksjo­nærer i Winntech blir med videre ved å reinvestere i eiersel­skapet Nordic Climate Group (NCG).

– Winntech har en unik og komple­mentær kompe­tanse til PTG, og som styrker vår posisjon på Vestlandet. I tillegg har de en posisjon innen klima- og energi­vennlige løsninger innen offshore energi som er en døråpner til et nytt marked for oss, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Winntech er leverandør av varme- og kulde­sys­temer til offshore, industri og daglig­vare­bu­tikker med hoved­fokus på Vestlandet. Selskapet har en helt unik kompe­tanse innen grønne kjøle­sys­temer til offshore og martim sektor med fokus på CO2 som kjølemedie.

Winntech ble etablert i 2020, men har på kort tid etablert seg som en solid aktør med dyktige ansatte som har lang fartstid i bransjen. De ansatte har mer enn 25 års erfaring fra leveranser av miljø­vennlige varme- og kuldesystemer.

– Vi har stor tro på fremtiden og gleder oss til å fortsette satsingen sammen fremover, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

– Vi i Winntech syns dette er veldig spennede, og ser fram i mot å bli en del av PTG-familien. Vi har fulgt med på utvik­lingen i PTG på sidelinjen, og syns det er et meget spennede selskap som vil bli en en veldig bra match for Winntech, sier Jostein Børtveit i Winntech. Han legger til;

– Jeg mener helt klart at Winntech vil bidra til å ytteligere styrke PTG, da med tanke på markeds­om­råder som for eksempel offshore. Der vil vi komme inn med betydelig erfaring og kompe­tanse. Offshore­markdet har bare så vidt begynt utskifting av gamle miljø­ska­delige F‑Gasser til ny miljø­venlig teknologi inne kulde. Sammen kan vi bygge betydelige muskler innen dette markedet, sier Jostein Børtveit.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.