Nyheter

PTG skal levere RSW-anlegg til syv nye fiskefartøy

Julian_UK-and-Johnny-RSW-systems-for-seven-new-fishing-vessels

Salgs- og markeds­di­rektør for marine og industri, Johnny Valle i PTG (til høyre) sier at PTG opprett­holder sin høye produk­sjons­ak­ti­vitet ved fabrikken i Malme­fjorden fremover. Julian Ramsey, General Manager PTG UK (til venstre).

PTG har sikret seg en rekordstor leveranse på 17 RSW-anlegg til Karstensens Skips­verft i Danmark og tre RSW-anlegg til Westcon Yards i Norge. Nybyggene bygges for norske og skotske rederier, og skal leveres på løpende bånd de neste to årene.

Leveransen fra PTG består av totalt 20 RSW-anlegg (Refri­ge­rated Sea Water) som produ­seres ved PTG sin fabrikk i Malme­fjorden, i Hustadvika kommune utenfor Molde.

- Vi er veldig stolte av nok en gang å bli valgt av verft og rederier som leverandør av RSW-anlegg. I denne serien av kontrakter er det i tillegg en rekke «nye rederier» som har valgt oss som leverandør til sine fartøy, sier Johnny Valle, salgs- og markeds­di­rektør for marine og industri i PTG. Han legger til;

- Vi ser helt klart at vårt samarbeid med verft og rederier gjennom mange år der produkt­ut­vikling, redusert energi­forbruk, miljø­av­trykk, ammoni­akk­fylling, samt vekt, har vært viktige faktorer for at vi har vunnet disse kontraktene.

I 2022 etablerte PTG datter­sel­skapet PTG UK i Peterhead i Skottland for service og salg.

- Dette har blitt godt mottatt hos eksis­te­rende og nye kunder i UK. Vår tilstede­væ­relse med service i dette området har helt klart vært en avgjø­rende faktor ved inngå­elsen av disse nye kontraktene, sier General Manager i PTG UK, Julian Ramsey.

Han avslutter med at arbeidet de har gjort så langt har gitt gode resul­tater, og ser frem til å jobbe med gamle og nye kunder i UK i fremtiden.

Nye Quantus, for Quantus Limited and Peter& J.Johnstone tilhø­rende i Fraser­burgh i Skottland. Bygges hos Westcon Yards, designet av Salt Ship Design. Utstyrt med 3 x RSW 1100 anlegg fra PTG Frionordica.

(Illust­rasjon Salt Ship Design)

Nye Pathway for Lunar Fishing Company Limited, Peterhead, Scotland blir designet og bygget hos Karstensens Skips­verft i Danmark. Utstyrt med 3 x RSW 1300 anlegg fra PTG Frionordica.

(Illust­rasjon av Karstensens Skipsverft)

Nye Gardar for Halstensen i Austevoll blir designet og bygget hos Karstensens Skips­verft. Utstyrt med 3 x RSW 1100 anlegg fra PTG Frionordica.

(Illust­rasjon av Karstensens Skipsverft)

Nye Rogne for Rogne AS i Herøy på Sunnmøre blir designet og bygget hos Karstensens Skips­verft. Utstyrt med 3 x RSW 1100 anlegg fra PTG Frionordica.

(Illust­rasjon av Karstensens Skipsverft)

Nye Chris Andra for Klondyke Fishing Company blir designet og bygget hos Karstensens Skips­verft. Utstyrt med 2 x RSW 1300 anlegg fra PTG Frionordica.

(Illust­rasjon av Karstensens Skipsverft)

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.