Prosess­anlegg

Full kontroll på tempe­ra­turen under kritiske kjøle- og varme og tørke-prosesser.

process-plants

Vi leverer varme- og kjøle­anlegg til nærings­mid­del­in­dustri som bryggerier, kjøtt- og grønn­saks­pro­duksjon, fiske­for­edling, meierier, og annen prosessindustri.

PTG bidrar til at det er perfekt tempe­ratur i arbeids­lo­kaler og lager, samt til at våre kunder har full kontroll på tempe­ra­turen under kritiske kjøle- og varme- og tørke-prosesser.

Hurtige, nøyaktige, energi­ef­fektive tempe­ra­tur­end­ringer sikrer rett kvalitet og lønnsom produksjon.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
En kald en

En kald en

For det tradi­sjonsrike ølbryg­geriet Mack har vi installert transkri­tiske isvann­kjølere med CO2 som kjølemedium,…
Gode pølser

Gode pølser

H. Mydland er en kjøtt­be­drift i Tromsø med røtter tilbake til 1920. Tradi­sjoner, kompe­tanse og kvalitet har alltid vært kjerne­verdier for virksomheten,…
Tørker tørrfisk hele året

Tørker tørrfisk hele året

Med sitt nye tørkeri er Nergård Seafood i stand til å møte den inter­na­sjonale etter­spør­selen etter tørrfisk av torsk, sei, hyse og brosme…
Alle energiressurser skal utnyttes

Alle energi­res­surser skal utnyttes

Arctic Filet sitt innfry­sings­anlegg i Torsken på Senja åpnet i 2016 etter at selskapet hadde bygd ut…
Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Hurtig innfrysing gir bedre fiskekvalitet

Familie­be­driften J.M. Langaas har tatt i bruk Super­Freeze plate­frysere og innfrysningstunnell…
- Et kjøleformål utenom det vanlige

- Et kjøle­formål utenom det vanlige

PTG leverer kjøle­sys­temer til CERN‘s partikkeldetektorer
Trygg og sikker langtidslagring av frø fra hele kloden i Svalbard Globale frøhvelv

Trygg og sikker langtids­lagring av frø fra hele kloden i Svalbard Globale frøhvelv

PTG har levert miljø­vennlig fryse­lager til verdens største sikker­hets­lager for frø…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.