Lager og næringsbygg

Skred­der­sydde tempe­ra­tur­løs­ninger for lager og næringsbygg.

lager

PTG leverer skred­der­sydde tempe­ra­tur­løs­ninger for lager og næringsbygg, blant annet til daglig­vare­bransjen og til sjømat­in­du­strien. Våre automa­ti­serte kulde- og varme­anlegg sørger for minimalt energi­forbruk og effektiv varmegjenvinning. 

Bærekraftige løsninger
Våre løsninger sørger for effektiv distri­busjon av varme eller kulde. Vi avdekker mulig­heter og utnytter effekten i systemene til det fulle, noe som gir våre kunder lavt energi­forbruk, hurtig avkastning på inves­te­ringene og økt lønnsomhet i sin produksjon.

Overskudds­varme som er tilgjen­gelig gjenvinner vi enten direkte, eller gjennom magasi­nering, alt avhengig av hvilke energi‑, varme- eller kulde­for­brukere som finnes i bygget. Her kan vi tilby prosjek­tering og gjennom­føring også innen venti­lasjon, elektro og rør.

Vi anbefaler naturlige kulde­medier med liten GWP (Global Warming Potential) som CO2 eller ammoniakk, men leverer også anlegg med andre typer kuldemedier.

CO2 gir høye ytelser
Kjøle­mediet CO2  har god ytelse for både kulde­anlegg og varme­pumper. CO2 egner seg godt til høye tempe­ra­turløft i varme­pumper, med tilsva­rende redusert energi­forbruk både sommer- og vinterstid.

Kompakte løsninger
CO2-kompo­nenter er betydelig mer kompakte enn andre alter­native kulde­medier som tilfreds­stiller tilsva­rende kjøle­ka­pa­sitet. Dette gir betydelige bespa­relser i energi‑, drifts- og vedlikeholdskostnader.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Skikkelig ferskt

Skikkelig ferskt

I løpet av 2020 skal PTG levere, montere og sette i drift kulde­ma­skiner til 1200 m² kjøle- og klimarom for oppbe­varing av frukt og grønn­saker til BaRe…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.