Is-systemer

Is er det perfekte kjøle­mediet for fisk og annen sjømat. Vi leverer container-baserte is-anlegg, ismaskiner, og is-slurry-produksjon. 

laks-is-jun.-24-2019

Våre Finsam is-systemer er anerkjent innen den inter­na­sjonale sjømat­næ­ringen med produkter som container-baserte isanlegg, ismaskiner, og is-slurry-produksjon.

Finsam isanlegg fra PTG er velprøvd teknologi med mange fordeler:

 • Lett å transportere
 • Stor kjøle­ka­pa­sitet
 • Rask nedkjøling
 • Holder overflaten på fisken ren og fuktig

Finsam TS10 plateismaskin

Kompakt plate­is­maskin med høy produksjonskapasitet.

 • Enkel å installere.
 • Integrert veske­ut­skiller (selvsir­kulert).
 • Kan leveres komplett med kompressoraggregat.
 • Produk­sjons­ka­pa­sitet opp til 25 tonn per døgn.
 • Lavt kraft­forbruk.
 • Hygienisk design.

Finsam TS10 er en plate­is­maskin bygget på vår mange­årige erfaring fra perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering for landbasert sjømat­in­dustri og fiskeflåten.

Finsam TS10 er en svært kompakt ismaskin montert på ramme klar for kobling til kompres­so­rag­gregat, strøm og vann. Maskinen er enkel å installere på landanlegg, og kan  tilpasses til montering om bord i fiskebåt.

Med en ispro­duksjon på opp til 25 tonn i døgnet er Finsam TS10 en plate­is­maskin med stor kapasitet i forhold til det fysiske fotavtrykket.

Med det naturlige kulde­mediet ammoniakk har ismaskinen lavt kraft­forbruk og lavt miljøavtrykk.

TS10-Prototype-RGB

Finsam VIP18 plateismaskin

Finsam plateis gir deg en allsidig, klar og ren is, med flate og paral­lelle flater uten skarpe kanter slik at det ikke blir skade på kasser og godset som skal kjøles.

 • Klar og ren is.
 • Fra ‑15°C fordamp­nings­tem­pe­ratur gir lavt kraftforbruk.
 • Moderat under­kjøling med våt overflate.
 • Justerbar istyk­kelse og isknuser.
 • Enkel å håndtere / trans­por­teres via isskruer eller isblåsing.
 • Lett å konvertere til pumpbar slurry-is.
VIP-18_non_bg

Finsam container-isanlegg

Contai­ne­ri­serte isanlegg med mulighet for automatisk levering til båter, laste­biler / binger, og for is-slurry produksjon.

Finsam isanlegg er basert på det velprøvde israke konseptet, og leveres til fiskeri­havner og fabrikker over hele verden.

Konteiner2-1500px

Finsam flow-ice

Med Finsam flow-ice systemer kan du enkelt distri­buere is i rørsys­temer. Du oppnår en rask reduksjon av fiskens tempe­ratur, samtidig som isen er svært myk og skånsom mot fisken. 

 • Pumpbare og lett å distri­buere i rørsystemer.
 • Ferskvann er ikke nødvendig.
 • Svært kompakt design.
 • -10 ° C fordamp­nings­tem­pe­ratur gir lavt kraftforbruk.
 • Designet for instal­lasjon om bord i fartøy.
 • Modeller med høy kapasitet er tilgjen­gelig med pumpe­sir­kulert ammoniakk som kuldemedium.
 • Kan kombi­neres med RSW-enheter.
 • Komplett flow-ice anlegg inklu­derer pumper, kontroll- og lagringssystem.
 • Flow-ice-stativ med 2 ‑12 is-genera­torer for tilkobling til eksternt kuldeanlegg.
Finsam-FIF-0002

Finsam slurry-is

 • Is-slurry laget av knust‑, plate- eller flak-is.
 • Is lagret i tørr tilstand eller som mikset is-slurry.
 • Høy produk­sjons­ka­pa­sitet.
 • Is-slurry og konven­sjonell is tilgjen­gelig fra det samme is-anlegget.
 • Mulighet for å kontrollere saltinnholdet.
slurry-ice

Finsam auto-ice

 • Selvbe­tjening av is-levering med kortsystem.
 • Kunde­database med regist­rering av levert is.
 • Mulighet for utveksling av data (interphase) til admini­strative systemer.
 • Styrings­system for automatisk styring av funksjoner på is-anlegg via kontroll­panel, samt nettbrett, smart­te­lefon eller datamaskin.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

PTG har inngått million­kon­trakt med SalMar i Lenvik

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.