Is-systemer

Is er det perfekte kjøle­mediet for fisk og annen sjømat. Vi leverer container-baserte is-anlegg, ismaskiner, og is-slurry-produksjon. 

laks-is-jun.-24-2019

Våre Finsam is-systemer er anerkjent innen den inter­na­sjonale sjømat­næ­ringen med produkter som container-baserte isanlegg, ismaskiner, og is-slurry-produksjon.

Finsam isanlegg fra PTG er velprøvd teknologi med uslåelige fordeler:

 • Lett å transportere
 • Stor kjøle­ka­pa­sitet
 • Rask nedkjøling
 • Holder overflaten på fisken ren og fuktig

Finsam container-isanlegg

Contai­ne­ri­serte isanlegg med mulighet for automatisk levering til båter, laste­biler / binger, og for is-slurry produksjon.

Finsam isanlegg er basert på det velprøvde is-rake konseptet, og leveres til fiskeri­havner og fabrikker over hele verden.

Konteiner2-1500px

Finsam plate-is

Finsam plate-is gir deg en allsidig, klar og ren is, med flate og paral­lelle flater uten skarpe kanter slik at varen som skal kjøles ikke skades.

 • Klar og ren is.
 • Moderat under­kjøling; isen er litt under­kjølt, men våt på den ene siden.
 • Våt og halvtørr for umiddelbar nedkjøling.
 • Tørr for langtids­lagring og varmt klima.
 • Justerbar tykkelse og knust karak­terer, kan tilpasses til alle formål der is brukes til nedkjøling.
 • Færre skader på fisken.
 • Større kjøle­ka­pa­sitet per volumenhet.
 • Fri flyt, noe som gjør det enkelt å håndtere.
 • Kompakt / hel frosset, fri for vann og luft.
 • Lett å konvertere til pumpbar slurry-is.
 • -10 ° C til  ‑15 ° C fordamp­nings­tem­pe­ratur gir lavt strømforbruk.0
VIP-18_non_bg

Finsam flow-ice

Med Finsam flow-ice systemer kan du enkelt distri­buere is i rørsys­temer. Du oppnår en rask reduksjon av fiskens tempe­ratur, samtidig som isen er svært myk og skånsom mot fisken. 

 • Pumpbare og lett å distri­buere i rørsystemer.
 • Ferskvann er ikke nødvendig.
 • Svært kompakt design.
 • -10 ° C fordamp­nings­tem­pe­ratur gir lavt strømforbruk.
 • Designet for instal­lasjon om bord i fartøy.
 • Modeller med høy kapasitet er tilgjen­gelig med pumpe­sir­kulert ammoniakk som kuldemedium.
 • Kan kombi­neres med RSW-enheter.
 • Komplett flow-ice anlegg inklu­derer pumper, kontroll- og lagringssystem.
 • Flow-ice-stativ med 2 ‑12 is-genera­torer for tilkobling til eksternt kuldeanlegg.
 • Is-genera­torer som O.E.M produkt for andre ismaskin produsenter.
Finsam-FIF-0002

Finsam slurry-is

 • Is-slurry laget av knust‑, plate- eller flak-is.
 • Is lagret i tørr tilstand.
 • Høy produk­sjons­ka­pa­sitet.
 • Stor lagertank ikke nødvendig.
 • Is-slurry og konven­sjonell is tilgjen­gelig fra det samme anlegget.
 • Mulighet for å kontrollere saltinnholdet.
slurry-ice

Finsam auto-ice

 • Selvbe­tjening av is-levering med kortsystem.
 • Kunde­database med regist­rering av levert is.
 • Mulighet for utveksling av data (interphase) til admini­strative systemer.
 • Styrings­system for automatisk styring av funksjoner på isanlegg via kontroll­panel, samt nettbrett, smart­te­lefon eller datamaskin.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

Skal levere komplett isanlegg til InnovaNor

PTG har inngått million­kon­trakt med SalMar i Lenvik

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.