Nyheter

Komplett kjøle­system fra PTG til Hardanger Fiskeforedling

Illustrasjon_Espevaer_Laks

Den nye fabrikken på Bømlo skal stå ferdig fjerde kvartal i 2022. Hardanger Fiske­for­edling slakter og pakker laks og ørret som sendes til kunder rundt hele jordkloden.

I en ny fiskerihavn i Langevåg på Bømlo bygger Hardanger Fiske­for­edling et fremtids­rettet anlegg for foredling av laks og ørret. Her skal PTG levere en oppgradert versjon av velprøvde anlegg til is-produksjon, is-distri­busjon og is-lager, samt RSW-anlegg og andre kjøle­system. Alt skal PTG produsere i Norge.

Salgssjef i PTG Kulde­teknisk Roy Arild Fjellstad.

Salgssjef i PTG Kulde­teknisk, Roy Arild Fjellstad, gleder seg over at signe­ringen i boks, og at PTG nå kan starte på jobben for alvor.

- Dette har vært en viktig kontrakt for PTG. Den nye fabrikken skal inneha mange av de produktene vi som konsern kan levere. Vi kan levere alt kunden spurte etter, og leverer et komplett system, sier han.

Ny generasjon av velprøvd is-system
Den komplette leveransen av is-system knytt til produksjon, distri­busjon og lager er et velprøvd system med et godt rykte. Det siste året har PTG brukt mye tid og ressurser på å gjøre systemet enda bedre.

- Nye krav og utford­ringer fra mattil­synet har gjort et godt system enda bedre og med enda bedre hygiene, sier Roy. Kontrakten har en verdi på om lag 15 millioner kroner.

Her ser vi den største varme­pumpen som PTG lager bli kjørt ut av fabrikken i Malme­fjorden. Den er på vei til det som skal bli Salmon Evolution sitt landba­serte anlegg for oppdrett av fisk.

Fremtids­rettet anlegg
Anlegget for håndtering av fisk får i følge kyst.no en sentral og fremtids­rettet plassering i en ny fiskerihavn som kommer i Langevåg. Utbyg­gingen omfatter 2000 kvadrat­meter nybygg og ombygging av 2000 kvadrat­meter eksis­te­rende bygnings­masse i tillegg til nytt prosess­utstyr til fabrikken.

Fabrikken bygges med mottak av fisk fra vente­merder, bløggebåt og brønnbåt og kjøle­tank­ka­pa­sitet på 250 tonn fisk. Det skal utformes med tanke på fleksi­bi­litet for kunden, bærekraft og kostnads­ef­fektiv håndtering av restråstoff.

Produksjon i Norge
- PTG har samlet noen av bedriftene som er best på tempe­ra­tur­hånd­tering i Norge i et konsern. Ved å samle kunnskap bygd opp i ulike miljøer, kan PTG nå levere enda bedre produkter, sier Roy Arne Fjellstad.

I Malme­fjorden i Romsdal har PTG både utvidet og moder­nisert sin fabrikk og det er her både RSW-anlegg, kjøl og is-system skal bygges.

- Vi er stolt av å både ha et stort miljø for utvikling av nye produkter, samt å kunne produsere dem i Norge. Dette gjør at vi kan stille oss hundre prosent bak kvali­teten vi leverer, sier han.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.