Nyheter

Første varme­pumpen til Salmon Evolution er levert

Kundedrevet innovasjon i en verdensledende marin klynge
DSC05471

Tommel opp. En fornøyd gjeng fra PTG etter at den første varme­pumpen er satt på plass på det som skal bli et av Europas største oppdretts­anlegg — Salmon Evolution på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Fra venstre: Vikingur Vignisson, Bjørnar Eikrem, Karl Håkon Skarsbø, Roy Kjørsvik og Steinar Dale.

PTG har brukt hele teamet for å utvikle den største og mest effektive varme­pumpen de hittil har laget. Nå er den første av seks i byggetrinn‑1 på plass, i Salmon Evolution sitt nye landba­serte oppdrettsanlegg.

- Denne varme­pumpen og energi­an­legget gjør at vi får varmet opp vannet med minst mulig energi tilført. Det er en særdeles effektiv varme­pumpe som gjør at for hver kilowatt vi putter inn, så får vi 30 tilbake om vi ser på hele energi­an­legget samlet sett — og det er en god investering.

Det sier Arild Vikan, prosjekt­leder i Salmon Evolution, i det varme­pumpen fra PTG blir fraktet inn på det landba­serte oppdretts­an­legget som Artec Aqua bygger for Salmon Evolution på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Arild Vikan, prosjekt­leder i Salmon Evolution.

Energi­an­legget er utviklet for å sørge for stabil tempe­ratur tilpasset de ulike vekst­fasene til fisken. Vannet skal holde 14 grader i første fase, og 12 grader i siste fase av produksjonen.

Vikan forteller at energi­an­legget er en sentral leveranse i det landba­serte oppdrettsanlegget.

- Varme­pumpene skal sørge for perfekt tempe­ratur i hvert av karene som skal inneholde 5000 kubikk med vann. Da vil fisken trives, vokse og ha det bra. Det at man kan varme opp store mengder vann med lite energibruk gjør at klima­av­trykket blir mindre, og det lønner seg å oppdrette fisk på denne måten.

Varme­pumpene som blir levert fra PTGs fabrikk i Malme­fjorden til Salmon Evolu­tions landba­serte anlegg er over dobbelt så store som tidligere leveranser fra PTG. Varme­pumpen er syv meter lang, tre meter bred og tre meter høy. Effekten på de største varme­pumpene som er levert fra PTG tidligere er 2500KW, mens denne gir opp mot 6000 KW. Bjørnar Eikrem passer godt på at den kommer trygt på plass.

Stort for PTG
Det har vært hektisk aktivitet i produk­sjons­hallen til PTG i Malme­fjorden de siste ukene. 10. september 2021 ble det endelig klart for å trans­portere den første varme­pumpen ut av fabrikken som også ligger i Hustadvika.

Mariusz Slomianny legger siste hånden på verket før varme­pumpen blir kjørt ut fra PTG Frionordica i Malmefjorden.

- Alle som du ser her i produk­sjonen har vært med — hele teamet. Alle på kontorene gjennom hele PTG. Det har vært en helt fantastisk opple­velse å se at vi har klart å skape noe nytt igjen, i en allerede fantastisk produktserie, sier produk­sjonssjef Steinar Dale. Steinar står lengst til venstre i bildet. Videre ser vi Stian Halle, Bogdan Siewiora, Mariusz Slomianny, Jon Erik Bjølstad, Thor Christian Dale, Jacub Binkowski, og Karl Håkon Skarsbø.

Varme­pumpene til Salmon Evolution er over dobbelt så store som tidligere leveranser. Produk­sjonssjef Steinar Dale er spent og oppglødd når varme­pumpen gjøres klar for å fraktes med trailer de ti minuttene det tar å kjøre til Salmon Evolution sitt landba­serte oppdretts­anlegg på Indre Harøy.

- Den ligger akkurat innenfor målene til at det er mulig å frakte den på vei, med følgebil. Ikke bare er den dobbelt så stor i størrelse. Den leverer dobbel så stor effekt i ytelse i forhold til tidligere varme­pumper, mellom fem til seks mega watt er enormt, så det er utrolig for oss å kunne gjøre, sier han.

Med produksjon i Norge, og et omfat­tende service-nettverk har PTG samlet noen av de beste bedriftene på tempe­ra­tur­hånd­tering i Norge. PTG Frionordica i Malme­fjorden produ­serer blant annet varme­pumper og RSW-anlegg til fiskeri- og havbruk. Her er Thor Christian Dale og Naima Lervik i gang med å klargjøre en av robotene i produk­sjonen i Malmefjorden.

Noe å bryne seg på
Med forespør­selen fra Salmon Evolution fikk PTG noe å bryne seg på. Varme­pumpene er veldig store, og krever optimal ytelse på et lavt temperaturløft.

– Vi konstruerte derfor en varme­pumpe og energi­anlegg for store vannmengder og lite tempe­ra­turløft (fra 6 til 12 grader Celcius), med sikte på lavest mulig strøm­forbruk. De er uhyre effektive sammen­lignet med andre varme­pumpe­tek­no­logier. For hvert kW-strøm­forbruk til kompressor og pumper får man 30 kW varme, sier Per Johansen, avtrop­pende salgssjef i PTG Frionordica. Han legger til;

– Kompres­sorene på markedet i dag er ikke utviklet for dette, men leveran­døren vår har tatt frem en spesial­til­passet kompressor som gjør at vi kan bruke lite energi for å skape den rette tempe­ra­turen, sier Johansen.

– Utvik­lingen har vært enorm. Spranget er stort fra den første varme­pumpen på 60–70 kW effekt som jeg var med på å bygge over 40 år siden — til Salmon Evolution sine varme­pumper som er på 5000 kW og 6000 kW, sier Per Johansen, avtrop­pende salgssjef i PTG Frionordica.

Han har vært med å bygge opp denne delen av PTG, og har sett en eventyrlig utvikling både på produkt og kvalitet til fiskeri- og havbruksnæringen.

– Utvik­lingen har vært enorm. Med leveransen av varme­pumpen til Salmon Evolution rakk jeg en stor milepel før jeg nå går av med pensjon. Spranget er stort fra den første varme­pumpen på 60–70 kW effekt som jeg var med på å bygge over 40 år siden — til Salmon Evolution sine varme­pumper som er på 5000 kW og 6000 kW.

Lokal verdi­skaping
Det tidligere nedlagte stein­bruddet ute i havgapet på Indre Harøy har våknet til live. Store tanker og bygninger reises, og området er i ferd med å forvandles til et nytt og moderne industri­eventyr. Allerede i mars 2022 skal det første karet fylles med laks — i det som etter hvert skal bli et av Europas største oppdretts­anlegg på land.

Leveransen fra PTG til Salmon Evolution — via Artec Aqua — er et godt eksempel på kunde­drevet innovasjon i en norsk verdens­le­dende marin klynge. En rekke bedrifter fra regionen er med som leveran­dører, og Ålesunds­sel­skapet Artec Aqua er totalentreprenør.

Brukt alt vi har erfart og kan
Prosjekt­leder Ole Gunnar Lyngstad i Artec Aqua forteller at de er veldig fornøyde med å få på plass den første av seks varme­pumper i bygge­trinn nummer en.

- Dette er en veldig sentral leveranse til anlegget. I tillegg til varme­pumpen består leveransen av to avløps­vekslere der vi veksler det friske vannet mot avløps­vannet som kommer fra karene. Dette sørger for jevn tempe­ratur til fisken hele året, samtidig som vi bruker minimalt med strøm.

Salgssjef Jarle Nedal i PTG Frionordica har vært tett på utvik­lingen siden de fikk utford­ringen, og sier det har vært en veldig spennende prosess frem til at den første varme­pumpen nå er på plass.

- Det har vært inspi­re­rende og inter­essant, der vi har brukt alt vi har erfart og kan om tempe­ra­tur­hånd­tering for å komme i mål. Vi er veldig stolt over det vi har levert og sporene vi har satt i markedet, avslutter Jarle Nedal i PTG.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.