Nyheter

Gi håp i ei gryte

elin-herikstad-julegryta-edit

I år har vi i PTG valgt å gi et bidrag til Frelses­ar­meens julegryte i stedet for julekort og julehilsen til våre kunder og samarbeidspartnere.

Tradi­sjonen tro vil Frelses­ar­meens julegryter dukke opp rundt om i landet, også i digital form.

– Frelses­armeen er til stede i over hundre lokal­samfunn, og vi ser mange behov. Noen steder har for eksempel mest fokus på barne­fa­milier og de med store levekårs­ut­ford­ringer, andre trenger mest støtte til å hjelpe de som sliter med rus, sier Elin Herikstad, leder av Frelses­ar­meens seksjon for velferd og utvikling.

Mye av pengene går til å skape en god jul, for å forebygge ensomhet, og for å gi dem som trenger det mat, klær og julegaver. Men det som kommer inn i grytene går også til tiltak hele året, for eksempel ferie­tilbud for barnefamilier.

Herikstad under­streker at det er en spesiell jul vi går i møte. Det er flere ensomme på grunn av korona-restrik­sjoner. Mange har mistet jobben eller er permitterte.

– Behovet for en hånds­trekning er større enn noen gang. Mange har fått hverdagen snudd på hodet, og folk som aldri har trengt hjelp før, kontakter oss. De som hadde det vanskelig fra før, har det enda vanske­ligere nå, sier Herikstad, som er opptatt av at Frelses­armeen skal være relevante for flest mulig.

I praksis kan det være å hjelpe med akutte behov på gata, eller å dra på hjemmebesøk.

Les mer om den viktige julegryta her:

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.