Nyheter

Perfekt tempe­ratur gir gode forskningsresultat

Joergen-Bakke-Schaug-main

Salgs-/prosjekt­ut­vikler ved PTG i Bergen, Jørgen Bakke Skauge, er stolt over at PTG bidrar til å skape perfekt tempe­ratur for Havforsk­nings­in­sti­tuttet (HI), og med det er med på å sikre god forskning på våre viktige marine arter. 

Du kan også se en film fra prosjektet nederst i denne saken.

På Austevoll, ut mot Nordsjøen og sør for Bergen, ligger én av Havforsk­nings­in­sti­tuttets (HI) fire forsk­nings­sta­sjoner. Stasjonen er et av Europas største og mest avanserte forsk­nings­anlegg for marine arter i alle livsstadier. Et spesial­kon­struert energi­anlegg fra PTG bidrar nå at til at forsk­ningen blir best mulig.

Forsk­nings­tek­niker ved Havforsk­nings­in­sti­tuttet sin stasjon på Austevoll, Margareth Møgster, trenger rett og stabil tempe­ratur for å få gode forskningsresultat.
Da PTG vant anbudet på levering av energi­anlegg til Havforsk­nings­in­sti­tuttet (HI) sin stasjon på Austevoll, så var kvalitet på leveransen det aller viktigste. Riktig og stabil tempe­ra­tur­hånd­tering er avgjø­rende for at forsk­nings­re­sul­tatene skal bli best mulig. 
Her er PTG sine Super­Chillere på plass og klare for å bli integrert inn i forsk­nings­sta­sjonen på Austevoll. Varme­pumpene er spesial­kon­struerte ved PTG sin avdeling i Tromsø, og skal holde en stabil og riktig tempe­ratur for marine arter sine ulike livsfaser.
— Vi er helt avhengige av at våre marine arter har den helt rette tempe­ra­turen i alle livsstadier. Et energi­anlegg som ikke virker som det skal, kan ødelegge forsk­nings­arbeid for flere millioner kroner, sier Kjetil Stensland som er stasjons­leder på Havforsk­nings­in­sti­tuttet sin forsk­nings­stasjon på Austevoll. Han sier at kvalitet, og det at PTG har et sterkt miljø­fokus med bruk av miljø­vennlige kjøle­medier, var viktig for at de vant anbudet. 
Stasjons­leder Kjetil Stensland er glad for at det nye energi­sys­temet nå er integrert inn i resten av forsk­nings­an­legget på Austevoll.
Inne i hallene på forsk­nings­sta­sjonen er det nå yngel­pro­duksjon, og pågående studier av flere ulike fiske­arter og krepsdyr. De siste ukene har det vært instal­lasjon og opplæring av anlegget fra PTG som skal bidra til at de marine artene har det bra, og at perfekt tempe­ratur gir best mulig resultat på forskningen. 
Tekniker i Havforsk­nings­in­sti­tuttet Tor Arne Klepsvik har den siste tiden fått grundig opplæring. Her med kulde­tek­niker i PTG Eirik Himle.
Salgs-/prosjekt­ut­vikler ved PTG i Bergen, Jørgen Bakke Skauge, føler seg trygg på at alt virker som det skal. — Her på Havforsk­nings­in­sti­tuttet sitt anlegg på Austevoll har vi levert to Super­Chillere (varme­pumper) som leverer helt spesi­fikke tempe­ra­turer til fiske­forsk­ningen. De kan både kjøle ned- og varme opp vannet. Energi­an­leggene er spesial­laget på vår fabrikk i Tromsø, og skal sørge for at vanntem­pe­ra­turen til marine arter i ulike livsstadier er stabil og helt rett, sier han. 

Salgs-/prosjekt­ut­vikler ved PTG i Bergen, Jørgen Bakke Skauge.

Leveransen

  • Perfekt tempe­ratur med energi­anlegg fra PTG.
  • 2 Super­Chillere (varme­pumper) som hver leverer ca. 320kW varme ved 4/0°C og 20/24°C, etylenglykol.
  • Frekvens­om­formere på alle kompres­sorer og pumper, og pumper på varmepumperiggen.
  • Komplett automatikk / kontroll­system fra egen automa­sjons­av­deling i Tromsø.
  • Sammen­kobling av nye og eksis­te­rende rørsystemer.
  • Prosjekt­le­delse av under­le­ve­ranser som sveis av syrefaste rør (RoJo), plastrør (AKVA Group), isolasjon (Isola­sjons­teknikk) og elektro (Austevoll Elektro).
Havforsk­nings­in­sti­tuttet sitt anlegg på Austevoll er et av Europas største og mest avanserte forsk­nings­anlegg for marine arter i alle livsstadier.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.