Nyheter

Etablerer salgs- og service-hub i Skottland

PTG utvider til Storbritannia
Fraserburgh

Den 1. august i år vil Julian Ramsey begynne som General Manager i det nyetab­lerte selskapet PTG UK Ltd. Ramsey har over tretti års teknisk- og leder­er­faring fra maritim industri, blant annet som leder av MacGregors fiskeri-divisjon i Peterhead, Skottland siden 2007. Her er han på havnen i Fraser­burgh, hjemsted for en veldig stor flåte av skotske pelagiske trålere, reketrålere og hvitfisktrålere.

PTG inten­si­verer satsingen på industri- og marine­mar­kedet i Storbri­tannia, og har etablert et nytt selskap i Skottland som skal bidra med salg og service overfor sjømat­in­du­strien der. PTG har allerede fått på plass ledelse av det nye selskapet.

- Vi etablerer oss i Skottland for å yte service lokalt til våre eksis­te­rende kunder innen fiske­flåten og landbasert fiske­opp­drett. I tillegg ønsker vi å styrke vårt lokale salg og markeds­føring av PTG-produkter og løsninger til det skotske sjømat­mar­kedet, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Julian Ramsey er ansatt som general manager i det nyetab­lerte selskapet PTG UK Ltd. Ramsey har over tretti års teknisk- og leder­er­faring fra maritim industri, blant annet som leder av MacGregors fiskeri-divisjon i Peterhead, Skottland siden 2007. Han begynner i den nye stillingen den 1. august i år.

Han forteller at det foreløpig ikke er bestemt hvor PTG-kontoret skal ligge, men at det vil bli tatt en beslutning om dette i løpet av sommeren. I tillegg til valg av lokasjon vil en av de første oppgavene for Julian bli å rekruttere flere lokale servicefolk til PTG UK.

Hoved­mar­kedene for PTG i Skottland vil være marine og industri med løsninger som RSW-anlegg (systemer for nedkjøling av sjøvann om bord i skip), varme­pumper, fryseri- og is-systemer. Spesielt inter­essant er det å kunne yte service til pelagisk flåte, hvitfisk­flåten, landbasert oppdrett, lakse­slak­terier og prosess­in­du­strien på land, og til en viss grad brønn­båter og den øvrige oppdrettsnæringen.

- Vi vurderer flere alter­native lokasjoner, og Peterhead eller Fraser­burgh er blant de mest aktuelle. Peterhead er den største hvitfisk­havnen i Europa når det gjelder verdi av landinger, og inklu­derer en pelagisk flåte og noen større prosessanlegg.

- Fraser­burgh er hjemsted for en veldig stor flåte av skotske pelagiske trålere, reketrålere og hvitfisk­trålere. Siden vi også er nær Aberdeen, er vi bare en times flytur fra Shetland hvor en stor del av den skotske pelagiske flåten er basert, og i tillegg til en betydelig hvitfisk­flåte på Shetland, sier Ramsey.

Han legger til at når det gjelder service og salg til oppdretts­næ­ringen så finnes det egentlig ikke én best mulig plassering ettersom anleggene er spredt rundt hele kysten av Skottland.

- Uansett hvor vi velger å plassere oss i Skottland så vil vi helt sikkert kunne tilby rask og effektiv service til ethvert oppdretts­anlegg på det skotske fastlandet, avslutter Julian Ramsey, påtrop­pende General Manager i PTG UK Ltd.

Julian Ramsey på besøk ved PTG Frionordica i Malme­fjorden. Fra venstre Julian Ramsey, general manager i det nyetab­lerte selskapet PTG UK Ltd, og til høyre: Johnny Valle, salgs- og markeds­di­rektør marine og industri.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.