Nyheter

PTG viser vei for kuldebransjen

DSC00152_web

- Vi har en svært bevisst holdning til vår egen virksomhet. Vi skal satse norsk, og vi skal dessuten sørge for å utdanne våre egne folk. Ikke bare frem til fagbrev som kulde­montør, men også dersom de er klare for en mer utvik­lende karriere. Derfor etablerer vi nå vår egen skole, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG under kulde­møtet for Norsk Kjøle­teknisk Forening i Tromsø tidligere i år.

Artik­kelen er opprin­nelig skrevet for fagbladet «Kulde og varme­pumper» av redaktør av Jørn Wad.

Under årets kuldemøte i Tromsø fanget PTG oppmerk­som­heten til resten av bransjen: PTG har en relativt aggressiv vekst­po­litikk for tiden, blant annet gjennom oppkjøp. Selskapet viser imidlertid en langsiktig og gjennom­tenkt strategi hele veien, og Arnesen, som har bakgrunn blant annet fra olje- og offshore­bransjen, mener at kulde­bransjen har mye å lære derfra:

Norsk produksjon
- Vi skal produsere vårt utstyr i Norge. Det har vært vår policy siden før både Covid 19 og krigen i Ukraina, og den har ikke akkurat blitt svekket av det vi nå ser. Jeg mener det er viktig både for oss som selskap, for bransjen og ikke minst for våre kunder at vi er trygge på å kunne levere solid kvalitet – og at den er produsert i Norge. Dette gir oss nemlig en rekke fordeler som det ikke er så enkelt å få til ellers: Når man velger å produsere et annet sted enn her i landet, så skal man være meget bevisst på at man mister kunnskap. Denne kunnskapen får man rett og slett ikke tak i dersom man ikke produ­serer sitt utstyr her til lands.

- Hvorfor er dette så skadelig?

- For det første den rent produk­sjons­tek­niske kunnskapen, som vi trenger en «hands on» kjennskap til for å utvikle oss som selskap. Kravet til innovasjon kommer neppe til å synke i årene som kommer, og derfor er det viktig at vi bygger basis­kunnskap til det vi produ­serer her. I tillegg får man ekstra fordeler gjennom at man kan bygge opp et samspill mellom produk­sjonen, ingeni­ørene, service hos kundene og kulde­mon­tørene. Alt dette henger nemlig sammen når målet er å vokse som selskap, og ikke minst skape arbeidsplasser.

Økt kompe­tanse
- Men blir det ikke utrolig dyrt å satse på produksjon i Norge?

- Dette er en seiglivet myte, som imidlertid er akkurat det: En myte. Man henger seg opp i de høye timeløn­ningene vi har her i landet, og danner seg et inntrykk av at man da ikke kan produsere til priser som er aksep­table i markedet. Ingenting kunne være mer feil, for saken er nemlig den at svært mye av utstyret vi trenger, kan produ­seres av roboter. Og disse har jo den samme prisen enten de står i Korea, Kina eller Kinsarvik. Dermed blir det et spørsmål om hvordan man kan utnytte nærheten til selve produk­sjonen, og ikke minst den før omtalte kompe­tansen man oppar­beider seg ved å utvikle og produsere her hjemme.

- Innenfor olje- og offshore­in­du­strien har vi sett at vi kan utvikle kompe­tanse og produkter i verdens­klasse når vi bare er villige til å gjøre bevisste satsinger. Frank Mohn i Bergen er jo et eksempel på at det meget vel går an å satse norsk, og likevel gjøre det meget bra. Jeg er faktisk temmelig sikker på at dette er en vinner­strategi, slår han fast.

- Mange vil kanskje innvende at prisen på arbeids­kraften bare er ett av elementene, og at man også skal ha tak i disse folkene?

- Ja, og det er en problem­stilling vi tar på alvor. Både når det gjelder produ­se­rende enheter, og hva rekrut­tering angår. Nå er vi blitt et selskap med om lag 200 ansatte spredt over store deler av landet, selv om hoved­tyngden av virksom­hetene våre befinner seg i de nordlige delene av konge­riket. Slik jeg ser det, betyr det at vi har et ekstra ansvar. Dette ansvaret tar vi, og derfor har vi pålagt oss selv å ha minst ti prosent lærlinger til enhver tid. Et formi­dabelt mål, men vi er på god vei til å nå det. Akkurat nå har vi faktisk 18 lærlinger i et toårig løp, og vi har så vidt jeg husker elleve kontrakter med ungdommer som står klare til å starte opp sin læretid hos oss.

- Vi opplever et betydelig behov for økt produksjon av sjømat i Norge med lavt klima­av­trykk, men arbeids­kraft og kompe­tanse er en begren­sende faktor. Ingen kommer til å løse dette for oss: Vi er nødt til å ordne det selv. Konsernsjef Terje Arnesen i PTG under kulde­møtet for Norsk Kjøle­teknisk Forening i Tromsø tidligere i år.

Egen skole
- Hvorfor tror du det er så få som satser like aktivt på lærlinger som dere?

- Det kan sikkert være mange grunner til det, og forskjellig fra bedrift til bedrift kanskje, og det handler litt om kritisk størrelse for å ha kapasitet og ressurser til å bli en god læreplass. Men jeg tror deler av det handler om at man ikke virkelig har satt seg ned og tenkt igjennom dette. For i det øyeblikket man gjør det, oppdager man endel ganske innly­sende sannheter som har fått oss til faktisk å gå så langt at vi nå etablerer vår egen skole!

- Det må du fortelle mer om!
- Jo, det er altså slik at vi har en situasjon i bransjen med ganske så lysende utsikter, men en rekrut­tering som gir all grunn til bekymring. Vi opplever et betydelig behov for økt produksjon av sjømat i Norge med lavt klima­av­trykk, men arbeids­kraft og kompe­tanse er en begren­sende faktor. Ingen kommer til å løse dette for oss: Vi er nødt til å ordne det selv. Så det faktum at det er praktisk talt umulig å hente ekspertise utenfra har fått oss til å tenke: Både for vår egen del og ikke minst for den enkelte ansatte, er vi nødt til å etablere en intern løsning for dem som vil videre.

- Enten du ønsker deg å bli service­tek­niker, bas, prosjekt­leder, produkt­ut­vikler, selger, avdelings­leder eller hva du nå sikter deg inn mot, skal vi ha et tilbud og en karrie­re­mu­lighet til deg.

- Vi beholder da sannsyn­ligvis mange flere folk internt i selskapet, og dessuten bygger vi opp en bredere og mer solid kompe­tanse. Dette gjør vi innenfra, og vi kan derfor sørge for at vi har eksperter på alle nivåer: Siden vi også håndterer produk­sjonen, betyr det at vi kan skape løsninger for kundene våre som svært få andre kan: Vi kan tilby samfunns­byg­gende produksjon som samtidig skaper lønnsomhet for våre eiere, og som betyr solide og trygge arbeids­plasser for de ansatte. Det tror jeg også er viktig framover, avslutter Terje Arnesen.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.