Nyheter

Arctic Kulde blir en del av Norges største kompe­tanse­miljø på temperaturhåndtering

PTG kjøper kjøle- og kuldespesialist i Østfold
arctickulde-roy-holmen
Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø PTG har inngått avtale om å kjøpe hundre prosent av aksjene i Arctic Kulde AS i Spydeberg. Selskapet er leverandør av kjøle- og fryse­anlegg til en lang rekke daglig­vare­bu­tikker og fabrikker i Østfold.
— Arctic Kulde er et bunnsolid selskap, med god økonomi, moderne utstyr og lokaler, og svært kompe­tente medar­beidere. Deres filosofi der de legger vekt på samspillet mellom det tekniske anlegget og miljøet passer oss svært godt. Sammen skal vi ta del av en stadig økende vekst i markedet for tempe­ra­tur­kon­troll, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG. 
Arctic Kulde tilbyr prosjek­tering, bygging, montering, service og vedli­kehold av miljø­vennlige fryse- og kjøle­anlegg til dagligvare‑, industri‑, landbruk‑, næringsbygg‑, kiosk- og bensin­sta­sjons­næ­ringen, samt varme­pumper til privat­mar­kedet. Selskapet har i dag 13 ansatte. 
— Vi fokuserer på bruk av naturlige kulde­medier og energi­ef­fektive løsninger. Kundens behov og ønsker skal ivaretas på beste måte fra første kontakt med et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Vi ser verdien av perfekt tempe­ratur, sier daglig leder Roy Holmen i Arctic Kulde. 
Både ledelse og aksjo­nærer i Arctic Kulde blir med videre ved å reinvestere i eiersel­skapet Nordic Climate Group. 
— Vi er svært fornøyd med å få kompe­tansen og eierne i Arctic Kulde med oss videre. De har et svært godt fotfeste i Østfold både med en solid kunde­por­te­følje, høy servicegrad og serti­fi­se­ringer. Dette er et solid selskap med en god og voksende økonomi, avslutter styre­leder Anders Høifødt i PTG. 

Terje Arnesen, konsernsjef PTG.

Anders Høifødt, styre­leder PTG. 

Daglig leder Roy Holmen i Arctic Kulde.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.