Nyheter

Etablerer faglig kulde­miljø i Finnmark

PTG-etablerer-seg-i-Alta_3-Edit

PTG har allerede ansatt fire kulde­mon­tører ved deres nye avdelings­kontor i Alta. Til høsten teller de seks. Fra venstre Thorbjørn Isaksen, Ivar Martin Flage, Bjørn Johansen og Espen Hansen. Foto: PTG.

Kjøle- og kulde­sel­skapet PTG, som har sitt hovedsete i Tromsø, etablerer seg i disse dager i Finnmark. – Vi ønsker å bygge og samle et faglig kulde­miljø i Finnmark, sier Thorbjørn Isaksen som er tilsatt som avdelings­leder ved det nye service­kon­toret i Alta.

PTG — Perfect Tempe­rature Group — består av et lands­dek­kende og etter hvert inter­na­sjonalt team av eksperter på kjøle- og kulde­tek­nologi. Selskapet bistår næringsliv så vel som offentlige virksom­heter og har satt seg som mål å bidra til redusert energi­forbruk og bedre klima.

– Vi har lenge sett på Finnmark som en spennende region. Antall oppdrag her har økt de siste årene, og med sterke politiske signaler om krav til naturlige kulde­medier kan vi være med å gjøre en forskjell også her. Nå var tiden riktig, og vi etablerer derfor et service­kontor som skal følge opp nye og eksis­te­rende kunder.

Det forteller Morten Thyholdt som er Servicesjef kommer­siell & klima i PTG og dermed også ansvarlig for etable­ringen i Alta. Han forteller at avdelingen har tilsatt fire kulde­tek­nikere, men at det kommer to til i løpet av sommeren.

En av de nytil­satte er Thorbjørn Isaksen. Han har lang fartstid innen kulde­bransjen og har fått ansvaret for å lede Altakontoret.

– PTG har et sterkt og godt fagmiljø innen kulde- og kjøle­tek­nologi. Med dem i ryggen, er vi godt rustet til å bygge og samle et faglig kulde­miljø i Finnmark som kan hjelpe regionen vår til å bli mer energi­ef­fektiv og miljø­vennlig, forteller han.

Miljø­vennlig klima­tek­nologi er nemlig et av PTGs viktigste satsings­om­råder. Mens gammel teknologi benytter synte­tiske kulde­medier som bidrar til både global oppvarming og nedbryting av ozonlaget, har naturlige kjøle­medier både lav eller ingen negativ effekt på miljøet.

Samtidig utvikler PTG ny teknologi som gir mer ytelse per energienhet.

– Målet er å ansette flere kjøle­tek­nikere i Finnmark på sikt. Vi ønsker også å bidra til at en ny generasjon kjøle­tek­nikere utdannes her nord. Det gjør vi gjennom å tilby både læreplass for ungdom og intern skolering gjennom selskapets egen PTG-skole for utdannede kulde­mon­tører, avslutter Isaksen.

Fra Venstre Espen Hansen, Thorbjørn Isaksen, Bjørn Johansen og Ivar Martin Flage. Foto: PTG.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.