Nyheter

Tilbyr gratis fagopp­læring innen kulde­tek­niske fag

FISK0057-2-web

Foto: Marius Fiskum.

Norges ledende kulde­tek­niske konsern PTG tilbyr gratis opplæring og fagprøve for fagar­beidere som kan tenke seg å begynne i selskapet.

- En kjempe­mu­lighet for folk med erfaring innen mekanikk, automasjon, industrie­lektro eller teknikk i Nord-Norge, sier Cato Kristi­ansen som er leder for PTG sin service­av­deling for marine og industri i Tromsø.

Fiskeri, oppdrett og matpro­duksjon står sterkt i Nord-Norge. Lands­delen har derfor en sentral rolle i arbeidet med å gjøre landet mer selvforsynt med bærekraftig mat. Den posisjonen ønsker kjøle- og kulde­sel­skapet PTG å bidra til å styrke gjennom å utdanne flere kuldemontører.

Miljø­vennlige kulde­løs­ninger
- For å lykkes, trenger regionen flere faglærte service­tek­nikere innen kulde­faget som kan hjelpe oss i overgangen til mer miljø­vennlige kulde­løs­ninger. Til vårt kompe­tanseløp søker vi derfor fagar­beidere som har lyst til å være med å øke matsik­ker­heten samtidig som de bidrar til redusert energi­forbruk og utslipp til miljøet, sier Kristiansen.

- En typisk arbeids­hverdag hos oss består av både planlagte service­oppdrag og akutt­re­pa­ra­sjoner, forteller Cato Kristi­ansen som er leder for PTG sin service­av­deling for marine og industri i Tromsø. Foto: Marius Fiskum.

Han og resten av teamet utfører service, repara­sjoner og igang­kjøring av kulde- og kjøle­anlegg hos kunder innen fiskeri, oppdrett og industriell matproduksjon.

En variert arbeids­hverdag
- En typisk arbeids­hverdag hos oss består av både planlagte service­oppdrag og akutt­re­pa­ra­sjoner. Vi reiser rundt til små og store aktører i hele lands­delen, noen ganger også i utlandet, forteller Kristiansen.

PTG utvikler og produ­serer egne klima­løs­ninger ved sine anlegg i Tromsø og Malme­fjorden. En del av arbeids­hver­dagen for service­tek­ni­kerne består derfor i å samar­beide med selskapets utvik­lings- og automasjonsavdelinger.

- Løpende kompe­tanse­påfyll i form av kursing og serti­fi­sering er en selvfølge for at våre ansatte skal holde seg oppdatert på de nyeste løsningene.

Foto: Eivind Senneset.

Gratis fagopp­læring
Selv om service­av­de­lingen er tilknyttet PTG sitt hoved­kontor i Tromsø, utfører de oppdrag langs hele den nordnorske kysten. Og med en økende oppdrags­mengde, er det også behov for flere faglærte serviceteknikere.

- Kjøle­teknisk kompe­tanse er svært etter­spurt. Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og opplæring som fører frem til fagbrev innen kjøle­faget, og vi dekker selvsagt utgifter til både opplæring og fagprøve, forteller Kristiansen.

Gode lønns­vilkår
Tilbudet går til både nyutdannede og erfarne fagar­beidere som ønsker seg en ny retning i karrieren sin. Selskapet skal i første omgang ansette tre personer som får sin tilknytning til Tromsø­kon­toret, men ser ikke bort fra at det kan bli flere på sikt.

- Interesse for fag og bransje, reise- og lærelyst og bosteds­adresse i Nord-Norge er det vi krever. Til gjengjeld tilbyr vi gode lønns- og ansatt­be­tin­gelser, karrie­re­mu­lig­heter og en svært spennende jobb i det vi mener er en av Norges mest fremtids­rettede arbeids­plasser, avslutter Cato Kristiansen.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.