Nyheter

Tempra blir en del av PTG

PTG-Tempra_Foto-Espen-Gjelsten,-Sorentio

Fra venstre: Maren Frøysa Os, lærling i PTG Tempra, Liv Mona Arntzen, HR-sjef i PTG, Cato Rødfjell, kulde­montør i PTG Tempra og Øyvind Skulstad, daglig leder i PTG Tempra. Foto: Espen Gjelsten/Sorentio.

Etter 36 år som Tempra blir Blind­heims-bedriften nå en del av det lands­dek­kende konsernet av kulde­be­drifter PTG (Perfect Tempe­rature Group).

- PTG Tempra vil fremdeles være en selvstendig bedrift, men nå som en offisiell del av PTG. Vi ser frem til en ny og spennende epoke med ny profil, sier daglig leder for PTG Tempra, Øyvind Skulstad.

- Ambisjoner for Ålesunds-området
PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle‑, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings­løs­ninger. De har et sterkt fotfeste innen industri og maritim næring, og har lenge hatt ambisjoner om å styrke tilstede­væ­relsen i Ålesunds-området.

- Her er en sterk og innovativ industri­klynge innen maritime, industri, oppdrett og sjømat. Derfor er vi glad for å få de dyktige medar­bei­derne i Tempra inn i PTG-familien for å utvikle våre produkter og tjenester i regionen, sier konsernsjef i PTG, Terje Arnesen.

Med Tempra med på laget vil PTG allerede fra start kunne tilby nye tjenester.

- PTG Tempra har en egen contai­ner­av­deling som klargjør og leier ut kjøle- og frysecon­tainere. Alle frysecon­tainere må gjennom inspeksjon før de går ut med fisk, sjømat og annen dyrebar last. I 2022 gjennom­førte vi over 22 000 slike inspek­sjoner, forklarer Skulstad.

- Et attraktivt arbeids­miljø
PTG regnes som en foregangs­be­drift med tanke på bruk av miljø­vennlige kulde­medier både nasjonalt og inter­na­sjonalt, og har blant annet jobbet med store prosjekter som partikkel­ak­se­le­ra­toren til CERN i Sveits og til frøla­geret på Svalbard.

Øyvind Skulstad er svært fornøyd med overgangen, og håper dette vil føre til et enda mer attraktivt arbeidsmiljø.

- Vi er per i dag 24 ansatte og trenger sårt flere med kulde­teknisk bakgrunn. Som en del av PTG vil vi kunne tilby våre ansatte en enda mer spennende arbeids­hverdag med mulighet for å bli en del av store og revolu­sjo­ne­rende prosjekter, sier Skulstad.

Fakta:

  • PTG er eid av Nordic Climate Group. Alle de norske selskapene sorterer i Norge under PTG i eierstrukturen.
  • Selskapene er deleid av av de ansatte med knappe 50%, inves­te­rings­sel­skapet Altor sitter med de reste­rende eierandelene.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.