Nyheter

Sikrer kvalitet med miljø­vennlig isproduksjon

Godt-samarbeidsklima_Foto-PTG-Rorvik-Kulde-(1)

Godt samar­beids­klima i Rørvik. Fra venstre: Ragnvald Pettersen (daglig leder Rørvik Fisk AS), Amund Johansen (daglig leder PTG Rørvik Kulde AS) og Sturla Johansen (PTG Rørvik Kulde AS). Foto: Rørvik kulde.

- I bunnen for alle våre produkter og tjenester ligger et intenst ønske om å levere høy kvalitet – til rett tid, forteller Ragnvald Pettersen som er daglig leder hos Rørvik Fisk.

For å levere høy kvalitet må fisken også ha perfekt tempe­ratur. Hos Rørvik Fisk er PTG Rørvik Kulde godt i gang med å fornye deler av selskapets kulde­anlegg. Når ny ismaskinen er på plass, kan selskapet skilte med langt lavere miljø­av­trykk enn tidligere.

Lokal kvali­tetsmat siden 1927
Historien til Rørvik Fisk startet i 1927 med Ragnvald sine foreldre, Marie og Øivind Pettersen. I en kjeller i Rørvik begynte moren å produsere fiskemat for hånd, mens faren solgte ferskfisk.

I dag leverer selskapet fersk, frossen og saltet fisk til et inter­na­sjonalt marked, i tillegg til fiskemat til det norske dagligvaremarkedet.

- Mine foreldre bygde opp bedriften basert på å levere produkter med høy kvalitet. Dette verdi­grunn­laget har vi videreført når vi lager både tradi­sjo­nelle og nyska­pende produkter, sier Ragnvald Pettersen.

Egen ispro­duksjon
Med produk­sjons­anlegg og flere fiske­mottak er de i dag en ledende aktør i fiskeri­næ­ringen i Trøndelag. Å kunne produsere is på anlegget er derfor svært viktig.

- Vi er helt avhengig av å ha egen ispro­duksjon for å kunne drive bedriften vår. Årlig tar vi imot 4.000 tonn fisk som enten blir til fiskemat, fersk­pakkes til markeder som Belgia, Frankrike og Spania, eller ekspor­teres som frossenvare til Øst-Europa og Egypt.

- I tillegg til eget bruk, selger vi også is til fiskerne, forteller Pettersen, som sier at de legger stor vekt på å ha et godt forhold til fiskeflåten.

- Ikke bare fordi de leverer råvarene, men også fordi det er avgjø­rende for å kunne opprett­holde den høye kvali­teten vi ønsker.

Rørvik Kulde AS ble en del av PTG i juli 2022.

Lokale krefter
Når en av to ismaskiner i sommer viste seg å være klar for utskifting, kom lokale krefter selskapet til unnsetning. PTG Rørvik Kulde, som inntil i sommer het Rørvik Kulde, fikk jobben med å oppgradere anlegget.

Den gamle ismaskinen som byttes ut er en konden­sator som bruker kulde­mediet freon R22. Den har stått på anlegget siden før dagens eiere overtok det i 1994. På grunn av negativ innvirkning på miljø og ozonlag ble det i Norge fra 2015 forbudt å etter­fylle med kulde­mediet R22.

- Vi er i ferd med å installere en TS 8 ismaskin, et kompres­so­rag­gregat og en luftkjølt konden­sator. Ismaskinen har en produk­sjons­ka­pa­sitet på 20 tonn plateis i døgnet og bruker ammoniakk som kulde­medium. Ammoniakk er et naturlig og miljø­vennlig medium som egner seg svært godt til kjøl og frys, forteller Amund Johansen, nylig tiltrådt daglig leder PTG Rørvik Kulde.

Han legger til;

- Kulde­mediet i den nye ismaskinen har ingen drivhus­effekt, det vil si at det har et globalt oppvar­mings­po­tensial (et såkalt GWP, red anm) på 0. Til sammen­ligning har det gamle anlegget vi bytter ut et globalt oppvar­mings­po­tensial på 1810, forteller Johansen.

- Det er fint å velge noe som er mer miljø­vennlig. Kostnader til vedli­kehold har også vært veldig viktig i valget av ny teknologi. Vi er avhengig av å få det til å gå rundt, og enhver inves­tering i vår industri må derfor vurderes nøye, avslutter Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.