Nyheter

PTG og Nordic Climate Group tar neste steg i Ålesund med Multi Kulde Vest AS

_DSC0240-edit-3

Fra venstre: Peder Knutsen, CEO, Alice Teige, økonomi og admini­strasjon, og Sigfus Reynisson, prosjekt­leder, alle Multi Kulde Vest.

Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø Perfect Tempe­rature Group (PTG), en del av Nordic Climate Group, har utvidet sin eierandel fra 40 prosent til 100 prosent av aksjene i Multi Kulde Vest i Ålesund.

Det er gründer, daglig leder og hoved­ak­sjonær Peder Knutsen som nå selger sine reste­rende 60 prosent av aksjene i selskapet til PTG. Multi Kulde Vest blir med dette et heleid datter­selskap av PTG. Selskapet omsetter i dag for om lag 50 millioner norske kroner i året, og har 18 ansatte fordelt på avdelinger i Ålesund og Molde.

– Jeg ser for meg vi skal dra veldig mye nytte av å være en del av en større industri­satsing i regionen, nasjonalt og inter­na­sjonalt. Vi har et godt fotfeste hos små og mellom­store virksom­heter innen sjømat­in­du­strien, og ved å bli en del av PTG og Nordic Climate Group vil vi få ytter­ligere tyngde i industri­se­gmentet, sier Knutsen.

Peder Knutsen, daglig leder, Multi Kulde Vest.

I tillegg sjømat- og annen nærings­mid­del­in­dustri retter Multi Kulde Vest sine tjenester til kunder innen dagligvare, hotell og restau­ranter, samt kjøle- og fryse­lager. De tilbyr alt i fra prosjek­tering, instal­lasjon og service, samt leveranse av varmepumper.

Multi Kulde Vest har vært delvis eid av PTG siden 2019, da PTG kjøpte Multi Kulde i Bodø, som også var medeier i Multi Kulde Vest.

– Med Multi Kulde Vest fullt og helt med på PTG-laget styrker vi vår posisjon som Norges ledende leverandør innen naturlige kulde­medier, og de bidrar sterkt med sin erfaring med CO2 som kulde­medium, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG. Ålesunds­om­rådet og Nord- Vestlandet er et av de viktigste sjømat­mar­kedene i Norge, og PTG vil med denne trans­ak­sjonen styrke seg i dette markedet.

– Erfaringene er bare positive og derfor føles det helt naturlig å ta dette steget. Jeg er overbevist om at vi med dette vil kunne oppnå ytter­ligere fordeler av samar­beidet innad i konsernet. Ekstra spennende er samar­beidet og erfarings­ut­veks­lingen mellom selskapene i de ulike landene PTG og Nordic Climate Group er etablert i. Det vil være stimu­le­rende både for meg og mine kolleger, sier Peder Knutsen i Multi Kulde Vest.

Trans­ak­sjonen er en del av PTG sine vekst­am­bi­sjoner innen daglig­vare­bransjen i Norge, og vil i tillegg styrke gruppens service­nettverk overfor sjømat­in­du­strien langs norskekysten.

– Multi Kulde Vest komplet­terer oss både med kompe­tanse og lokal tilstede­væ­relse i Møre og Romsdal. De har bygget en sterk posisjon gjennom prosjekter og service til daglig­vare­bransjen, noe som også er grunnlag for samarbeid med andre deler av konsernet, sier Terje Arnesen i PTG.

Nordic Climate Group legger vekt på å bidra til at kundene reduserer sin miljø­på­virkning og maksi­merer energi­ef­fek­ti­vi­teten. Planen er å fortsette å bygge et ledende selskap i Nord-Europa med sterk vekst både organisk og gjennom ytter­ligere oppkjøp.

– Vår vekst­modell bygger på entre­pre­nørskap og desen­tra­li­serte forret­nings­en­heter. Med hundre prosent eierskap i Multi Kulde Vest kan vi ta ytter­ligere steg i et spennende lokalt marked, sier Fredrik Gren, konsernsjef i Nordic Climate Group.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.