Kontroll­system

Skred­der­sydde løsninger for automa­ti­sering og overvåking som gir deg full kontroll og store energibesparelser.

mobil

Vi leverer kontroll­sys­temer for mindre og større kulde- og varme­gjen­vin­nings-anlegg, og andre prosesser. Med høy kompe­tanse og et mangfold av produkter kan vi tilpasse en optimal løsning til alle formål.

Overvåking og fjern­styring er en naturlig del av våre løsninger. Vi kan levere automasjon til nye anlegg, samt moder­ni­sering og automa­ti­sering av gamle anlegg. Her kan vi tilpasse flere løsninger fra enkel SMS-varsling til mer avanserte løsninger med mulighet for fjern­styring over internett.

Vår automa­sjons­av­deling har kompe­tanse på en rekke styre- og overvå­kings­sys­temer. Vi tilbyr alltid den mest fordel­aktige løsning med utgangs­punkt i pris og funksjon. Vi benytter uteluk­kende kvali­tets­ma­skiner og kompo­nenter av anerkjente fabrikater.

FRIOLOGICA CONTROL

FrioLogica Control er et elekt­ronisk overvå­kings- og kontroll­system for kulde­anlegg og kulde­pro­sesser. Det er enkelt å betjene, har berørings­skjerm og on-line infor­masjon om relevante forhold som for eksempel tempe­ratur, flow, drifts­timer, prosentvis kapasitet, sikker­het­kon­troll og alarm­his­torikk. Systemet kan kommu­nisere via internett og til sentrale styrings­sys­temer, samt nettbrett, smart­te­lefon eller datamaskin. 

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.