Komplette kjøle- og varmeløsninger

Vi tilbyr bærekraftige klima­løs­ninger som prosjek­tering og instal­lasjon av lokale varme- og kjøle­anlegg, komplette energi­sen­traler eller en kombi­nasjon av disse.

komplette-energisentraler

Våre løsninger benyttes i alt fra prosess­anlegg, næringsbygg, borettslag, hoteller, datarom, sykehjem til kunst­is­baner. Våre robuste og stabile løsninger sørger for komfort, reduserte energi­kost­nader og reduserte utslipp til miljøet.

Alle våre teknikere og montører har relevant teknisk utdan­nelse og den fagkunnskap som kreves for å utføre sine arbeids­opp­gaver. I PTG har vi medar­beidere med lang erfaring og høy teknisk kompe­tanse på sivil­in­geniør- og doktor­gradsnivå. De fleste har også fagbrev som kulde­montør. Vi utfører alt fra lokale instal­la­sjoner til større entre­priser, samt igang­kjøring av anlegg i samarbeid med andre fagdisipliner.

REFERANSER

Miljøvennlig energianlegg til Laksefabrikken på Marøya

Miljø­vennlig energi­anlegg til Lakse­fab­rikken på Marøya

PTG har inngått storkon­trakt med SinkabergHansen
En kald en

En kald en

For det tradi­sjonsrike ølbryg­geriet Mack har vi installert transkri­tiske isvannkjølere…
Gode pølser

Gode pølser

H. Mydland er en kjøtt­be­drift i Tromsø med røtter tilbake til 1920.…
Isbilen

Isbilen

Isbjørn Is i Bergen produ­serer tolv tonn iskrem i døgnet som de…
Moderne CO2 kjøleanlegg til Coop Extra Workinnmarka

Moderne CO2 kjøle­anlegg til Coop Extra Workinnmarka

Kjøle­an­legget er av moderne type med lukkede disker og skap, som reduserer energi­for­bruket til anlegget,…

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.