JOBB

Service­tek­nikere / kulde­tek­nikere til kommer­siell og klima i Tromsø

Norges ledende kulde­tek­niske konsern søker serviceteknikere/kuldeteknikere til kommer­siell og klima i Tromsø. Vi ser etter deg som liker en variert arbeidsdag med service i fokus.

Vi tilbyr:

Spennende arbeids­opp­gaver:

Hos oss vil du få en variert arbeidsdag ute hos kunder med service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer innen segmentet kommer­siell og klima.  Du vil yte teknisk support til kunder, feilsøke og løse tekniske problem­stil­linger. Du vil utføre repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr.

Gode betin­gelser:

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

Kurs og opplæring:

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:

PTG har 350 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Vi ser etter:

  • Vi ser etter deg som har bakgrunn fra kjøling og gjerne med fagbrev.
  • Du er glad i å yte service, har ordenssans, er løsnings­ori­entert og har teknisk interesse.

Mer infor­masjon:

  • For spørsmål om stillingen så ta kontakt med servi­ce­leder kommer­siell service Inger Johansen.
  • Inger nås på tlf. 916 55 821
  • Søknader blir behandlet fortlø­pende og sendes til jobb@ptg.no

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

31. desember, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.