JOBB

Servi­ce­leder søkes til PTG Multi­Kulde Vest i Ålesund

Spennende mulighet: Norges ledende kulde­tek­niske konsern søker servi­ce­leder til PTG Multi­Kulde Vest i Ålesund.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver:

Vi søker deg som ønsker å lede et team med dyktige teknikere i Ålesund, og samtidig ønsker å være med på å videre­ut­vikle vår avdeling ovenfor kollegaer, så vel som våre kunder. Du har evnen til å bedrive syste­matisk og struk­turelt salgs- og markeds­arbeid, skape gode kunde­re­la­sjoner, og har egenskapene til å bistå, veilede og følge opp våre ansatte.

Arbeids­opp­gaver og ansvar:

 • Budsjett og driftsøkonomi
 • Ressurs­plan­legging
 • Kalku­lasjon og tilbud
 • Daglig perso­nal­ansvar for medarbeiderne
 • Drift av service, verksted og lager.
 • Salgs og kundeansvar

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser:

Kurs og opplæring:

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:

PTG har over 400 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG. Våre ledere tilbys også delta­kelse i PTG sitt lederutviklingsprogram.

Vi ser etter deg med:

 • Relevant utdan­nelse og/eller erfaringen innen kulde eller tilknyttede bransjer
 • God forret­nings­for­ståelse og gjennomføringsevne
 • En motive­rende og inklu­de­rende lederstil
 • Ledel­ses­er­faring er ønskelig, men egnethet kan kompensere for erfaring
 • Du har teknisk forståelse, interesse eller erfaring

Mer infor­masjon?

 • For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder i PTG Multi­Kulde Vest, Peder Knutsen
 • Peder kan nås på tlf. 920 30 312

Søknad:

Du kan legge inn søknad på stillingen via finn.no.

Søknader vil kunne bli behandlet fortløpende.

 

Vi ønsker ikke kontakt med tilbydere av rekrut­te­rings­tje­nester og rekrut­te­rings­platt­former, og bes om at dette respekteres.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

PTG — verdien av perfekt temperatur

Vi bygger Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø, som utvikler bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt. PTG har som målsetting å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder. PTG er kjent for bruk av naturlige, miljø­vennlige og effektive kulde­medier i sine løsninger, derav slagordet; verdien av perfekt tempe­ratur og navnet PTG.

Søknadsfrist:

14. juli, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.