Nyheter

Nordic Climate Group ekspan­derer til Finland

Ilpo-Mäkelä1920-1080px

- Sammen med Nordic Climate Group ser vi store mulig­heter for å styrke vår posisjon i det nordiske markedet. Vi ser frem til å utveksle erfaringer og starte samar­beidet med de andre selskapene i konsernet, sier Ilpo Mäkelä, CEO i MV-Jäähdytys.

Altor-eide Nordic Climate Group, som i 2021 kjøpte opp Norges ledende kjøle­tek­no­logi­selskap Perfect Tempe­rature Group (PTG), tar nye klyv i det nordiske markedet.

Nordic Climate Group ekspan­derer til Finland når selskapet MV-Jäähdytys slutter seg til konsernet. Fredrik Gren tiltrer som ny konsernsjef i Nordic Climate Group.

Med innlem­melsen av MV-Jäähdytys (MV) i Finland får konsernet med dette en samlet omsetning på 2,8 milli­arder SEK og økt lokal tilstede­væ­relse med hele 61 lokali­teter i Norge, Sverige og Finland.

Gjennom­fø­ringen av sammen­slå­ingen forut­setter godkjen­nelse fra det finske konkurransetilsynet.

Med mer enn 50 års historie er MV Finlands ledende uavhengige leverandør av kjøle- og fryse­service. Selskapet leverer både instal­lasjon, vedli­kehold og reparasjon av kjøle- og fryse­sys­temer og industrikjøkken.

Gjennom selskapets fem service­senter tilbyr de lands­dek­kende døgnet-rundt-service til mer enn 45.000 systemer. MV har hatt stor vekst, har om lag 200 ansatte, og omsetter årlig for over 30 millioner EUR.

Fredrik Gren, CEO Nordic Climate Group.

- Jeg er veldig glad for at MV-Jäähdytys blir en del av Nordic Climate Group. Selskapets evne til å levere profe­sjo­na­lisme og kvalitet til sine kunder er særlig impone­rende, sier Fredrik Gren som nylig tiltrådte som CEO i Nordic Climate Group. Han fortsetter;

- MVs service­modell er velut­viklet og noe vi kan dra lærdom av i hele konsernet. Selskapets sterke entre­pre­nørånd harmo­nerer også bra med våre selskaper i Sverige og Norge. Vi ønsker MV velkommen til teamet vårt og ser frem til å utveksle kunnskap og erfaringer når vi sammen skal videre­ut­vikle Nordic Climate Group, sier Fredrik Gren.

Også ledelsen i den norske delen av konsernet, PTG, ønsker MV velkommen om bord.

- Med fotfeste også i Finland åpner det seg nye mulig­heter og vi står enda sterkere sammen som konsern overfor et nordisk marked, uttaler Terje Arnesen, konsernsjef i PTG.

- Sammen med Nordic Climate Group ser vi store mulig­heter for å styrke vår posisjon i det nordiske markedet. Vi ser også mulig­heter for ekspansjon både gjennom flere geogra­fiske etable­ringer og et utvidet tilbud til våre kunder. Vi ser frem til å utveksle erfaringer og starte samar­beidet med de andre selskapene i konsernet, sier Ilpo Mäkelä, CEO MV-Jäähdytys.

Fredrik Gren tiltrådte nylig som CEO i Nordic Climate Group. Fredrik har lang erfaring fra både drift og forret­nings­ut­vikling og kom fra stillingen som CEO i Prosero Security Group. Han har tidligere ledet omsorgs­sel­skapet Ambea og Menigo Foodservice, samt vært partner i McKinsey & Company.

Nordic Climate Groups fokus er å hjelpe kundene å minimere sitt klima­av­trykk og maksimere sin energi­ef­fek­ti­vitet. Selskapets plan er å fortsette jobben med å bygge et ledende konsern i Nord-Europa gjennom sterk organisk vekst i tillegg til ytter­ligere oppkjøp.

Nordic Climate Group er overbevist om at selskapets suksess er et resultat av sterkt entre­pre­nørskap og desen­tra­li­serte opera­sjoner i kombi­nasjon med beste praksis, effektiv opplæring og deling av teknisk kunnskap.

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.