JOBB

Vi tilbyr gratis fagopp­læring — ønsker du å bli fagar­beider i kulde­teknikk? (Malme­fjorden / Molde)

Ønsker du å bli fagar­beider i kulde­teknikk? Norges ledende kulde­tek­niske konsern tilbyr gratis fagopp­læring til fagar­beidere. PTG ser etter fagar­beidere i Malme­fjorden (Molde) som har, eller ønsker seg fagbrev som kulde­montør. Du har erfaring fra marin sektor og/eller industri­sek­toren, og gjerne også bakgrunn og fagbrev innen mekaniske fag/industrimekanikk, styring/automasjon, industri-elekt­ronikk eller teknikk.

Vi tilbyr

Betalt fagopp­læring:
Gjennom vår etablerte PTG-skole, tilbyr vi kurs og opplæring frem mot fagbrev kulde­montør. Du får fast stilling og mottar full lønn gjennom opplæ­rings­løpet, og vi dekker utgifter tilknyttet opplæring og fagprøve.

Spennende arbeids­opp­gaver:
Hos oss får du arbeide med service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer hos våre kunder i marine- og industri­se­gmentet. Du vil bistå med teknisk support og løsninger til kunder, samt feilsøk, repara­sjoner, montasje, vedli­kehold og periodiske ettersyn av anlegg og teknisk utstyr. Du vil også utføre oppstart av anlegg levert av PTG sin produksjon i Malmefjorden.

Gode betin­gelser:
Vi tilbyr gode lønns- og anset­tel­ses­be­tin­gelser, inkludert reise­godt­gjø­relse, bil- og telefonordning.

Stort fagmiljø:
PTG har 350 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra forskning og utvikling, til produksjon og prosjekt, salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:
Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Mulig­hetene er mange, og tidligere lærlinger hos oss fyller i dag rollene som både service­tek­nikere, service­in­ge­niører, bas og prosjektledere.

Vi ser etter

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnet vi operer i. Vi ser derfor etter både deg som er nylig fagut­dannet og deg som har mange års erfaring, men et ønske om omskolering.

Utstrakt reise­virk­somhet må påregnes, og stillingen forut­setter klasse B førerkort.

Du er glad i å yte service, har ordenssans, stor teknisk og/eller mekanisk interesse og gode datakunnskaper.

Mer infor­masjon og søknad

For spørsmål om stillingen ta kontakt med:

  • Servicesjef konsern Bjørn Bergseth. Bjørn kan nås på tlf. 900 45 290
  • Avdelings­leder Atle S. Johansen. Atle kan nås på tlf. 995 70 757

 

Søknad kan du sende oss via finn.no

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

4. oktober, 2023

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.