JOBB

Vi søker service­tek­nikere / kulde­mon­tører i Tromsø

PTG er i sterk vekst og søker ny kolleger i Tromsø. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke service­av­de­lingen for kommer­siell og klima i Tromsø med service­tek­nikere / kulde­mon­tører. I stillingen som kulde­montør / service­tek­niker blir du en del av teamet som har ansvar for service og vedli­kehold av alle typer kuldeanlegg.

Arbeids­opp­gaver:

 •  Service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer
 •  Teknisk support til kunder
 •  Repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr
 •  Prosjektarbeid
 •  Feilsøking og løsning av tekniske problemstillinger

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Primært kulde­teknisk bakgrunn, men vi ønsker også søknader fra industrie­lek­trikere, automa­tikere, industrime­ka­nikere og lignende med erfaring fra kulde
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Allsidig erfaring fra arbeide med kulde­anlegg, automatikk, service, reparasjoner

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etterutdanning

Mer infor­masjon:

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med servi­ce­leder Inger Johansen. Inger kan nås på telefon 916 55 821.

 

Søknad:

 • Du kan søke på stillingen via finn.no

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist:

31. desember, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.