JOBB

Vi søker økonomi­med­ar­beider til Tromsø — nyutdannede oppfordres til å søke

Vi søker ny kollega med arbeidssted i Tromsø. Vi søker deg som trives med regnskap. Nyutdannede oppfordres til å søke da full opplæring vil bli gitt. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt. 

Arbeids­opp­gaver:

Som vår nye økonomi­med­ar­beider blir du en del av et kompetent team i PTG konsernet som håndterer regnskap og lønn for alle selskapene i gruppen.

Du vil delta i hele regnskaps­pro­sessen for selskapene i PTG konsernet, herunder men ikke begrenset til; lønns­kjøring, sykepenge­opp­følging, regnskaps­førsel fra a til å, toll, moms og skatt, håndtering av faktu­rering (både innkomne og utgående), oppgaver knyttet til måneds – og årsav­slutning og daglige drifts­opp­gaver som Altinn.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper

  • Som bakgrunn har du minimum 3 år med høyere økonomisk utdanning.
  • Vi bruker i dag Visma som ERP- og økonomi­system, men du må beherske Excel og ha evnen til å sette deg inn i de andre produk­sjons- og ordre­sys­temene vi benytter.
  • Stillingen krever gode kommu­ni­ka­sjons­evner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

For den rette tilbyr vi:

  • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
  • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
  • Kurs og etterutdanning

Mer infor­masjon:

  • For spørsmål om stillingen ta kontakt med Økonomi­leder Roy Andre­assen, Roy kan nås på telefon 470 28 384
  • Du kan søke på stillingen via finn.no

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

7. august, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.