JOBB

Vi søker ny servi­ce­leder i Bodø

Vi søker etter servi­ce­leder i PTG Multi Kulde, som kan lede og videre­ut­vikle service­av­de­lingen et av selskapene i PTG-konsernet — Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern. Vår nåværende servi­ce­leder tar over som ny daglig leder, og i den anledning søker vi hans etter­følger. Som vår nye servi­ce­leder får du ansvar for daglig drift og organi­sering av avdelingen, samt perso­nal­ansvar for avdelingens dyktige medarbeidere.

Arbeids­opp­gaver:

 • Ansvar for daglig drift og organi­sering av service­av­de­lingen inkludert personalansvar
 • Faktu­rering, mottak og kontroll av ordrer og timeføring
 • Drifts­ansvar for service, verksted og lager
 • Oppsø­kende kunde­kontakt for innsalg
 • Salg av service­kon­trakter, oppdrag og vedli­kehold som naturlig faller inn under avdelingen
 • Utvikle og tilby gode tekniske løsninger til eksis­te­rende anlegg/kunder i form av moder­ni­sering, effek­ti­vi­sering eller andre forbedringer
 • Ansvar for faglig utvikling av avdelingen og opplæring av ansatte på bedriftens systemer og rutiner, og sørge for at avdelingens medar­beidere har nødvendig kompe­tanse og sertifiseringer
 • Teknisk support av kunder og teknikere

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Krav om kulde­faglig utdan­nelse og praksis. Lang erfaring kan veie opp for formell utdannelse.
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Service­inn­stilt og løsningsorientert
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og etterutdanning

Mer infor­masjon?

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med påtrop­pende daglig leder Odd Eirik Nikolaisen.
 • Odd Eirik kan nås på telefon 911 38 116.

 

Søknad:

 • Søknad med CV sendes via Finns søknads­skjema her

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist:

24. mai, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.