JOBB

Vi søker lager- og logis­tikk­med­ar­beider til Malme­fjorden (Molde)

Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke vår dyktige lager- og logis­tikk­av­deling med en ny medar­beider. Som kollega på lager- og logis­tikk­av­de­lingen i PTG FrioNordica inngår du i et team som har ansvar for håndtering av lager mot produk­sjons­ordre og for definerte faste produkter. Du vil få ansvar for å følge opp produk­sjons­ordre med varemottak og vareuttak slik at produk­sjonen er sikret med varer og materiell i henhold til prosjektplanen.

Arbeids­opp­gaver:

 • Planlegge, etter­fylle og holde avtalt lagernivå for definerte varer
 • Benytte bedriftens ERP-system for bestilling, mottak og levering
 • Holde kontakt med og utvikle samar­beidet med bedriftens faste leveran­dører for lagervarer
 • Assistere prosjekt og salg med leveranse og etter­fylling av definerte varer til prosjekt eller salgsordre
 • Lager­telling og vurdering av lager­verdi for definerte ansvarsprodukter

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Relevant utdan­nelse og erfaring. Lang erfaring kan veie opp for formell utdannelse.
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Service­inn­stilt og løsningsorientert

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og etterutdanning

Mer infor­masjon?

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med Vikingur Ørn Vignisson, avdelings­leder lager og logistikk
 • Vikingur kan nås på telefon 482 38 837

 

Søknad:

 • Søknad med CV sendes via Finns søknads­skjema her

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn

Søknadsfrist:

29. mai, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.