JOBB

Vi søker kulde­tek­nikere til Tromsø

Norges ledende kulde­tek­niske konsern søker serviceteknikere/kuldeteknikere til PTG Kulde­teknisk i Tromsø. Vi ser etter deg som liker en variert arbeidsdag med service i fokus.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver:

Hos oss vil du få en variert arbeidsdag ute hos kunder, med service og vedli­kehold av alle typer kulde­anlegg og tilknyttede systemer innen segmentet kommer­siell og klima eller marine og industri.

Du vil yte teknisk support til kunder, feilsøke og løse tekniske problem­stil­linger. Du vil utføre repara­sjoner, vedli­kehold og periodisk ettersyn på anlegg og teknisk utstyr.

Du vil inngå i et team med 26 kollegaer som har ansvar for igang­kjø­ringer og oppstart av anlegg levert av PTG.

Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser:

Kurs og opplæring:

Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:

PTG har over 400 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:

Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Vi ser etter deg som:

  • Har bakgrunn fra kjøling og gjerne med fagbrev.
  • Er glad i å yte service, har ordenssans, er løsnings­ori­entert og har teknisk interesse.

Mer infor­masjon:

  • For spørsmål om stillingen så ta kontakt med servi­ce­leder Inger Johansen
  • Inger kan nås på tlf. 916 55 821

Søknad:

Du kan legge inn en søknad via finn.no.

Søknader vil blir behandlet i august pga. ferieavvikling.

Vi ønsker ikke kontakt med tilbydere av rekrut­te­rings­tje­nester og rekrut­te­rings­platt­former, og bes om at dette respekteres.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

PTG — Perfect Tempe­rature Group

PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. I tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen. Konsernet har over 400 medar­beidere fordelt på en rekke avdelinger i Norge, Chile og Skottland.

Søknadsfrist:

23. juli, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.