JOBB

Vi søker industri­mon­tører og kulde­mon­tører til prosjekt­av­de­lingen i Tromsø

PTG er i sterk vekst og søker to nye kollegaer til prosjekt­av­de­lingen i Tromsø. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke prosjekt­av­de­lingen med flere medarbeidere.

Arbeids­opp­gaver:

 • Som medar­beider på prosjekt­av­de­lingen blir du del av et team som jobber med prosjekt­mon­tasjer og ombyg­ginger av alle typer kulde­anlegg innen segmentene kommer­siell, klima, industri eller marine
 • Montasje og ombygging av alle typer kulde­anlegg ute hos våre kunder
 • Bygging og montasje av egenut­viklede anlegg
 • Reise­virk­somhet

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Som vår nye montør eller tekniker har du bakgrunn fra kjøling eller industrimontasje
 • Erfaring veier opp for formell kompe­tanse og personlige egenskaper er det viktigste
 • Også deg med et ferskt fagbrev ønskes velkommen
 • Ordenssans, samar­beids­vilje, stå-på-evne og gode datakunn­skaper er også ønskelig
 • Primært kulde­teknisk bakgrunn, men vi ønsker også søknader fra maski­nister, industrie­lek­trikere, automa­tikere, industrime­ka­nikere og lignende med interesse eller erfaring fra kuldefaget.

 

Teknisk personell i andre fagom­råder oppfordres også til å søke!

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kulde­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Bil- og telefon-ordning, kurs og etterutdanning

Infor­masjon:

 • Prosjekt­av­de­lingen har base i Tromsø, og ønsker primært at vår nye ansatte har bosted her. Vi er imidlertid åpne for å ansette med tilhø­righet til nærmeste avdeling utenom Tromsø også.
 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med prosjektsjef Helge Hansen. Helge kan nås på telefon 905 55 038
 • Du kan søke på stillingene via finn.no

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

7. august, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.