JOBB

Vi søker elekt­ro­in­geniør til Malmefjorden

PTG er i sterk vekst og søker ny kollega med arbeidssted i Malme­fjorden utenfor Molde. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke teamet med en elektroingeniør.

Vi søker deg som har lyst på spennende og utford­rende oppgaver innen fagom­rådet elektro og automasjon.

Arbeids­opp­gaver:

Automa­sjons­av­de­lingen leverer komplette automa­sjons­løs­ninger for kjøle­sys­temene som produ­seres hos PTG. Valg av riktig automa­sjons­løsning er avgjø­rende for gode systemer.

Som vår nye elekt­ro­in­geniør vil du utarbeide elekt­ro­do­ku­men­tasjon til styre­tavler for kjøle­anlegg, og bistå med elekt­ro­kom­pe­tanse inn mot salg, produksjon og etter­marked. Du vil også arbeide med pågående prosjekter, samt delta i videre­ut­vikling av våre systemer.

Du rappor­terer til avdelings­leder for automasjon Grimstad, men arbeidssted er Malme­fjorden (Molde).

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

  • Som bakgrunn har du en bachelor eller master i elektro og erfaring med utarbei­delse av elekt­ro­do­ku­men­tasjon til industrielle styringstavler.
  • God kjennskap til gjeldende normer, regler og krav fra godkjen­nings­or­ganer er også ønskelig.
  • Har du kjennskap til Solid­works Elect­rical er det et pluss, men ikke et krav.
  • Stillingen krever at du behersker norsk flytende — både muntlig og skriftlig

For den rette tilbyr vi:

  • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern.
  • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø.
  • Kurs og etterutdanning.

Infor­masjon:

  • For spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelings­leder automasjon Grimstad, Egil Rypestøl. Egil nås på tlf. 970 06 312.

Søknad:

  • Du kan søke på stillingen via finn.no.

 

Søknadsfrist:

7. august, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.