JOBB

Vi søker elekt­ro­in­geniør til PTG Frionordica i Malmefjorden

PTG FrioNordica søker ny kollega med arbeidssted i Malme­fjorden utenfor Molde. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke teamet med en elektroingeniør.

Arbeids­opp­gaver

Vi søker deg som har lyst på spennende og utford­rende oppgaver innen fagom­rådet elektro.

Automa­sjons­av­de­lingen leverer komplette automa­sjons­løs­ninger for kjøle­sys­temene som produ­seres og leveres ut fra PTG sin produksjon i Malme­fjorden utenfor Molde. Valg av riktig automa­sjons­løsning er avgjø­rende for gode systemer.

Som vår nye elekt­ro­in­geniør vil du utarbeide elekt­ro­do­ku­men­tasjon til styre­tavler for kjøle­anlegg, og du vil bistå med elekt­ro­kom­pe­tanse inn mot salg, produksjon og ettermarked.

Du vil også arbeide med pågående prosjekter, samt delta i videre­ut­vikling av våre systemer.

 

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper

  • Som bakgrunn har du en bachelor, fagskole eller fagbrev i elektro og erfaring med utarbei­delse av elekt­ro­do­ku­men­tasjon til industrielle styringstavler.
  • God kjennskap til gjeldende normer, regler og krav fra godkjen­nings­or­ganer er også ønskelig.
  • Stillingen krever at du behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig.
  • Som person er du løsnings­ori­entert, struk­turert, selvstendig og med gode samarbeidsevner.

For den rette tilbyr vi:

  • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern.
  • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø.
  • Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Søknad kan sendes via finn.no

Mer infor­masjon?

For spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelings­leder automasjon PTG FrioNordica, Egil Rypestøl. Egil nås på tlf. 970 06 312.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

Søknadsfrist:

13. juni, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.