JOBB

Vi søker avdelings­leder for service og etter­marked — marine og industri i Tromsø

Vi søker deg som ønsker å lede et team med 13 dyktige medar­beidere tilknyttet avdelingen i Tromsø, og samtidig ønsker å være med på å videre­ut­vikle vår avdeling ovenfor kollegaer, så vel som våre kunder.

Arbeids­opp­gaver og ansvarsområder:

 • Salg av service­kon­trakter, oppdrag og vedli­kehold som naturlig faller inn under avdelingen
 • Tilrette­legge for at avdelingen utvikler og tilby gode tekniske løsninger til eksis­te­rende anlegg/kunder i form av moder­ni­sering, effek­ti­vi­sering eller andre forbedringer
 • Ansvar for faglig utvikling av avdelingen i samarbeid med PTG-skolen
 • Utvikle, forbedre, imple­mentere og drifte service­tje­nester og systemer som kan bidra til bedre tjenester og økt verdiskaping
 • Planlegge og koordinere avdelingens oppdrag

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

Du har evnen til å bedrive syste­matisk og struk­turelt salgs- og markeds­arbeid, skape gode kunde­re­la­sjoner, og har egenskapene til å bistå, veilede og følge opp våre ansatte.

 • Relevant teknisk- eller ledel­ses­ut­dan­nelse, samt erfaring. Lang erfaring kan veie opp for formell utdannelse
 • God forret­nings­for­ståelse og gjennomføringsevne
 • En motive­rende og inklu­de­rende lederstil
 • Ledel­ses­er­faring er ønskelig, men egnethet kan kompensere for erfaring

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø

For søknad og mer infor­masjon / kontakt:

 • Søknad kan legges inn via finn.no
 • Søknader blir behandlet fortløpende
 • For spørsmål om stillingen så ta kontakt med servicesjef marine og industri konsern Bjørn Bergseth på telefon 900 45 290

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

18. juni, 2023

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.