JOBB

Vi søker automa­sjons­tek­niker / automa­tiker til Tromsø

PTG er i sterk vekst og søker en ny kollega i Tromsø. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke automa­sjons­av­de­lingen i Tromsø med automa­sjons­tek­niker / automatiker.

Arbeids­opp­gaver:

Automa­sjons­av­de­lingen leverer komplette automa­sjons­løs­ninger for kjøle- og varme­sys­temene som produ­seres hos PTG. Valg av riktig automa­sjons­løsning er avgjø­rende for gode systemer.

Som vår nye automa­sjons­tek­niker vil du få ansvar for å utarbeide elektro-dokumen­tasjon, samt program­mering av PLS og HMI. Du vil bli involvert i oppstart av nye anlegg og oppfølging av anlegg levert av automa­sjons­av­de­lingen. I tillegg vil du supportere våre teknikere som er ute på anlegg.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

Vi søker deg som har lyst på spennende og utford­rende oppgaver innen fagom­rådet elektro og automasjon.

 • Fagbrev som automa­tiker, erfaring fra tilsva­rende stilling kan veie opp for utdannelse
 • Erfaring / interesse for å lære seg program­mering og utvikling av PLS og HMI
 • Allsidig og lærevillig
 • God arbeids­ka­pa­sitet og stor innsatsvilje
 • Evne til å se og løse tekniske utfordringer
 • Behersker norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og etterutdanning

 

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Infor­masjon og søknad:

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelings­leder automasjon Tore Jermoson. Tore nås på tlf. 916 55 827
 • Søknads­frist: snarest
 • Søknader vil bli behandlet fortløpende
 • Du kan søke på stillingen via finn.no

Søknadsfrist:

6. mars, 2023

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.