JOBB

PTG FrioNordica søker automa­sjon­s­in­geniør til Grimstad

Vil du bli med å utvikle automa­sjons­sys­temer for våre norsk­pro­du­serte varme­pumper og RSW-anlegg? Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke teamet med en automasjonsingeniør.

Arbeids­opp­gaver:

Vi søker deg som har lyst på spennende og utford­rende oppgaver innen fagom­rådet elektro og automasjon. Automa­sjons­av­de­lingen leverer komplette automa­sjons­løs­ninger for kjøle- og varme­sys­temene som produ­seres i PTG sin produksjon i Malme­fjorden utenfor Molde. Valg av riktig automa­sjons­løsning er avgjø­rende for gode systemer.

Som vår nye automa­sjon­s­in­geniør vil du få ansvar for å utarbeide elektro-dokumen­tasjon, samt program­mering av PLS og HMI.

Du vil bli involvert i oppstart av nye anlegg og oppfølging av anlegg levert av automasjonsavdelingen.

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

Utdanning:

 • Relevant utdanning innenfor elektro og eller automasjon

Ønskelig erfaring men ikke påkrevd:

 • PLS/HMI program­mering
 • Utarbei­delse av elekt­ro­do­ku­men­tasjon for industrielle styretavler
 • Service/ oppstart av industri automasjonssystemer

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og samar­beide med andre
 • Løsnings­ori­entert
 • Struk­turert
 • Behersker norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern.
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø.
 • Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Søknad og mer informasjon:

 • Send søknad til jobb@ptg.no.
 • Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne ta kontakt med avdelings­leder automasjon PTG FrioNordica, Egil Rypestøl. Egil kan nås på tlf. 970 06 312.
 • Søknads­frist: 12. august 2024.

 

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

Mangfold

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

PTG — Perfect Tempe­rature Group

PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. I tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen. Konsernet har over 400 medar­beidere fordelt på en rekke avdelinger i Norge, Chile og Skottland.

Kontroll­system fra PTG

Vi utvikler skred­der­sydde løsninger for automa­ti­sering og overvåking som gir våre kunder full kontroll og store energibesparelser.

Vi leverer kontroll­sys­temer for mindre og større kulde- og varme­gjen­vin­nings-anlegg, og andre prosesser. Med høy kompe­tanse og et mangfold av produkter kan vi tilpasse en optimal løsning til alle formål.

Overvåking og fjern­styring er en naturlig del av våre løsninger. Vi kan levere automasjon til nye anlegg, samt moder­ni­sering og automa­ti­sering av gamle anlegg. Her kan vi tilpasse flere løsninger fra enkel SMS-varsling til mer avanserte løsninger med mulighet for fjern­styring over internett.

Vår automa­sjons­av­deling har kompe­tanse på en rekke styre- og overvå­kings­sys­temer. Vi tilbyr alltid den mest fordel­aktige løsning med utgangs­punkt i pris og funksjon. Vi benytter uteluk­kende kvali­tets­ma­skiner og kompo­nenter av anerkjente fabrikater.

Søknadsfrist:

12. august, 2024

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.