JOBB

Teknisk tegner og Prosjekt­leder til PTGs avdeling i Malme­fjorden (Molde)

PTG opplever økende ordre­mengde og ønsker å styrke teamet vårt i Malme­fjorden med både Teknisk tegner/konstruktør og Prosjekt­leder. Vi ser etter dere som motiveres av tekno­logisk utvikling og innovative løsninger.

Vi tilbyr

Spennende arbeids­opp­gaver:
Hos oss vil du få en variert arbeidsdag tilknyttet utvikling og produksjon av egne produkter til marine og landbasert industri.

Gode betin­gelser:
Vi tilbyr gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

Kurs og opplæring:
Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs og videreutvikling.

Stort fagmiljø:
PTG har 350 dyktige ansatte som dekker hele verdi­kjeden fra FoU, produksjon og prosjekt til salg og service. Sammen lærer vi av og inspi­rerer hverandre.

Karrie­re­mu­lig­heter:
Vi har stort fokus på kompe­tanse­heving, og tilbyr ansatte kurs, serti­fi­sering og etter­ut­danning. Vi har også god erfaring med å ta ansatte gjennom utdan­ningsløp og karrie­reløp internt i PTG.

Arbeids­opp­gaver og ønsket bakgrunn

 

Teknisk tegner/Konstruktør
Som vår nye tekniske tegner/konstruktør vil du inngå i et kompetent team i Teknisk Avdeling, avdelingen har ansvar for leveranser til våre egenpro­du­serte produkter og utvikling av disse. Du vil samar­beide tett med salgs­av­de­lingen og produkt­an­svarlige, og du trives med teknisk prosjek­tering og tegning

Du har gode ferdig­heter i 2D/ 3D model­lering og design. Du har jobbet med, og behersker, relevant programvare som Solid­works, Solid­works PDM, Inventor, AutoCad eller tilsva­rende. Du har formell bakgrunn innen maskin­teknikk eller mekanisk, men solid erfaring vil kunne veie opp for formell utdannelse.

 

Prosjekt­leder Produksjon
Som prosjekt­leder vil du få ansvar for leveranser av egenpro­du­serte produkter til marine og landbasert industri.

Vi søker deg som trives med å ha ansvar, er god på planlegging, liker å samar­beide med andre, har en forret­nings­messig forståelse og ikke minst er teknisk interessert.

Hver prosjekt­leder har ansvaret for et antall pågående prosjekter med ulik komplek­sitet, varighet og størrelse. Du vil få ansvar for hele prosessen fra prosjek­tering, planlegging, bestilling og gjennom­føring, frem til overle­vering til kunden.

Som bakgrunn har du høyere relevant utdanning og/eller erfaring fra prosjekt­le­delse av tekniske produkter, men solid erfaring vil kunne veie opp for formell utdannelse.

Søknad og informasjon

Du kan søke på stillingene via finn.no ved å klikke HER.

For spørsmål om stillingene, ta kontakt med:

Prosjekt­leder
Produk­sjonssjef Steinar Dale, tlf. 905 45 584

Teknisk tegner/Konstruktør
Leder teknisk avdeling PTG FrionN­ordica Karl Håkon Skarsbø, tlf. 924 59 096

 

Merk at vi ønsker ikke kontakt med rekruttere eller selgere av rekrut­te­rings- og markeds­tje­nester, og ber om at dette respekteres.

PTG er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert sammen­setning, og oppfordrer derfor alle som er kvali­fisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orien­tering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist:

10. desember, 2023

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.