JOBB

Strategisk innkjøper — arbeidsted Bergen, Malme­fjorden eller Tromsø

PTG er i sterk vekst og søker ny kollega med arbeidssted i Bergen, Malme­fjorden (Molde) eller Tromsø. Vi har mange prosjekter pågående og nye spennende prosjekter i pipeline. Vi har store ambisjoner for videre vekst, både nasjonalt og globalt, og trenger derfor å styrke økonomi- og innkjøps­av­de­lingen med en ny kollega.

Ansvar og myndighet:

Som vår strate­giske innkjøper får du ansvar for å legge til rette for at anskaf­felse av varer, tjenester og utstyr i PTG gjøres trans­parent og til beste tilgjen­gelige pris. Stillingen vil bli balansert mellom oppgaver innen økonomi- og innkjøp i henhold til daglige og periodiske oppgaver.

 • Ansvar for å innhente og rapportere nøkkeltall for anskaf­felser i PTG
 • Ansvar for å bistå med behovs­plan­legging og anskaf­felser av definerte (produksjons)varer
 • Vedli­ke­holde og utvikle artikler i bedriftens ERP-system med priser og relevant informasjon
 • Vedli­kehold og etablering av rammeavtaler/sentrale avtaler
 • Vedli­ke­holde og utvikle leveran­dører i bedriftens ERP-system
 • Rapportere nøkkeltall for status og utnyt­telse av mulig­heter for effek­ti­vi­sering av anskaf­felser i PTG
 • Analysere og anskaffe i henhold til plan og behov for “long lead items”
 • Kostnads­kon­troll i forsy­ning­s­kjeden inkludert anskaf­felser og logistikk
 • Kontroll av prosjekter med henvisning til finan­siell rapportering
 • Koordi­nering mellom innkjøp, prosjekt- og økonomi­kost­nads­kon­troll og overvåking

 

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Krav om høyere faglig utdan­nelse, fortrinnsvis økonomisk (bachelor/master), og med erfaring fra innkjøp og finans
 • Struk­turert med høy arbeidskapasitet

For den rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og etterutdanning

Infor­masjon og søknad:

 • For spørsmål om stillingen ta kontakt med CFO Milos Golic, Milos kan nås på telefon 907 13 044
 • Søknads­frist: snarest
 • Du kan søke via finn.no

Søknadsfrist:

31. august, 2022

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig opplevelse av vår hjemmeside. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer og behandler personopplysninger som vi samler inn, se vår personvernerklæring.